19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 80, Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Học sinh biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số : giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.

 2. Kĩ năng : Bước đầu có kĩ năng để vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lí, nhất là khi cộng nhiều phân số.

 3. Thái độ :Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ, các tấm bìa hình 8/SGK/tr28.

· Học sinh : Bảng nhóm, mỗi HS mang 4 phần của tấm bìa được cắt ra từ hình 8, bán kính 10cm.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ

Hs1: Em hãy cho biết phép cộng số nguyên có tính chất gì? Nêu dạng tổng quát.

Thực hiện phép tính :

. Rút ra nhận xét.

HS2 : Thực hiện phép tính

b)

Rút ra nhận xét

 HS1 : lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài tập 1 và rút ra nhận xét

-HS 2 lên bảng làm bài tập 2 và rút ra nhận xét

.

 Bài 1: Thực hiện phép tính

Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất giao hoán

Bài 2 : Thực hiện phép tính

*Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất kết hợp

b) =

* Nhận xét :Phép cộng phân số có tính chất cộng với số 0.

 

doc
3 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
27Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 80, Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số – Năm học 2006-2007 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 26	 Ngày soạn : 10/03/2007
Tiết :80	 Ngày dạy : 12/03/2007
§8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN 
CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Học sinh biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số : giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.
 2. Kĩ năng : Bước đầu có kĩ năng để vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lí, nhất là khi cộng nhiều phân số.
 3. Thái độ :Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ, các tấm bìa hình 8/SGK/tr28.
Học sinh : Bảng nhóm, mỗi HS mang 4 phần của tấm bìa được cắt ra từ hình 8, bán kính 10cm.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1 : KIỂM TRA BÀI CŨ 
Hs1: Em hãy cho biết phép cộng số nguyên có tính chất gì? Nêu dạng tổng quát.
Thực hiện phép tính :
. Rút ra nhận xét.
HS2 : Thực hiện phép tính 
b) 
Rút ra nhận xét 
HS1 : lên bảng trả lời câu hỏi và làm bài tập 1 và rút ra nhận xét 
-HS 2 lên bảng làm bài tập 2 và rút ra nhận xét 
.
Bài 1: Thực hiện phép tính 
Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất giao hoán 
Bài 2 : Thực hiện phép tính 
*Nhận xét : Phép cộng phân số có tính chất kết hợp
b) =
* Nhận xét :Phép cộng phân số có tính chất cộng với số 0.
HOẠT ĐỘNG 2 : CÁC TÍNH CHẤT
* Qua các ví dụ và tính chất cơ bản của phép cộng số nguyên bạn vừa phát biểu. Em hãy nêu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.Nêu công thức tổng quát.
*GV đưa ra bảng nhóm có ghi các tính chất.
- Mỗi tính chất cho HS lấy 1 ví dụ.
-HS phát biểu các tính chất của phép cộng các số nguyên và nêu công thức tổng quát.
-HS tự lấy ví dụ 
1. Các tính chất (Bảng phụ) 
a) Tính chất giao hoán 
b) Tính chất kết hợp 
c) Cộng với số 0
HOẠT ĐỘNG 3 : VẬN DỤNG 
-Nhớ các tính chất trên em hãy tính nhanh tổng các phân số sau :
A=
?-Em đã sử dụng những tính chất nào để tính nhanh tổng A ?
* GV cho HS làm ?2 
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 
* GV tổ chức cho HS chơi trò chơi ghép hình bài 28/SGK 
- Tổ chức cho HS thi theo 2 đội, mỗi đội gồm 4 người, chọn miếng bìa thích hợp để ghép theo yêu cầu của bài. Mỗi người ghép một hình vào bảng của đội, đội nào nhanh và đúng sẽ được thưởng đểm 
Mỗi câu đúng được 1 điểm và thời gian làm nhanh hơn được 2 điểm 
(mỗi HS khi lên mang theo 4 phần của tấm bìa được cắt ra từ một hình tròn có bán kính 10cm.
-HS tính nhanh tổng 
A = 
(tính chất giao hoán)
A = 
Tính chất kết hợp
A = (-1) + 1 + 
A = 0 + = (cộng với số 0)
- HS làm ?2 
- 2 HS lên bảng thực hiện
- HS chơi trò chơi ghép hình bài 28/SGK
Đáp án : 
2. Vận dụng 
* Ví dụ : Tính nhanh 
A = 
A = 
A = (-1) + 1 + 
A = 0 + = 
?2 : Tính nhanh 
HOẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ
* GV cho HS làm bài 51/SGK
- HS làm bài 51/SGK
Bài 51(SGK – tr29)
HOẠT ĐỘNG 5 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học thuộc các tính chất vận dụng vào bài tập để tính nhanh 
BTVN : Bài 27, 49, 52/SGK ; Bài 66, 68/SBT/tr13

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 80.doc