19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 93: Kiểm tra chương III – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Cung cấp thông tin nhằm đánh giá mức độ nắm vững một cách hệ thống về phân số

 2. Kĩ năng : Cung cấp thông tin về mức độ thành thạo kĩ năng tính đúng, nhanh; vận dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào giải toán nhất là giải toán về phân số

 3. Thái độ : Rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt, cẩn thận, chính xác các phán đoán và lựa chọn phương pháp hợp lí.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Đề kiểm tra + Đáp án

· Học sinh : Ôn tập kiến thức chương III

III – ĐỀ KIỂM TRA

ĐỀ SỐ 1

I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)

 Câu 1 (2 điểm) :Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

1) Phân số vì

A : (-4).9 = (-6).6 B : (-4).(-6) = 6.9 C : (-4).6 = (-6).9 D : (-4).(-4) = (-6).(-6)

 2) Điền vào chỗ trống . Số thích hợp điền vào chỗ trống là :

 A : -100 B : 44 C : 25 D : 100

 3) Phân số là phân số được rút gọn từ phân số

 A : B : C : D :

 4) Kết quả phép cộng hai phân số : bằng :

 A : B : C : D :

 

doc
4 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
32Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 93: Kiểm tra chương III – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 30	 Ngày soạn : 12/04/2008
Tiết : 93	 Ngày dạy : 14/04/2008
KIỂM TRA CHƯƠNG III
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Cung cấp thông tin nhằm đánh giá mức độ nắm vững một cách hệ thống về phân số
 2. Kĩ năng : Cung cấp thông tin về mức độ thành thạo kĩ năng tính đúng, nhanh; vận dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào giải toán nhất là giải toán về phân số
 3. Thái độ : Rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt, cẩn thận, chính xác các phán đoán và lựa chọn phương pháp hợp lí.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Đề kiểm tra + Đáp án 
Học sinh : Ôn tập kiến thức chương III
III – ĐỀ KIỂM TRA 
ĐỀ SỐ 1
I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)
 Câu 1 (2 điểm) :Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Phân số vì 
A : (-4).9 = (-6).6	B : (-4).(-6) = 6.9	C : (-4).6 = (-6).9	D : (-4).(-4) = (-6).(-6)
 2) Điền vào chỗ trống . Số thích hợp điền vào chỗ trống là :
	A : -100	B : 44	C : 25	D : 100
 3) Phân số là phân số được rút gọn từ phân số 
 	A : 	B : 	C : 	D : 
 4) Kết quả phép cộng hai phân số : bằng :
	A : 	B : 	C : 	D : 
 Câu 2 ( 1 điểm) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp 
Câu 
Đúng 
Sai 
1) Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.
2) Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và giữ nguyên mẫu 
3) là số nghịch đảo của 
4) Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
II – TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) 
 Câu 1 : Tìm x biết ( 3 điểm) 
 Câu 2 : Tính giá trị biểu thức (2 điểm) 
 Câu 3 : Khi giặt,vài bị co đi theo chiều dài và theo chiều rộng. Hỏi cần phải mua bao nhiêu mét vài khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2 ? 
ĐỀ SỐ 2
I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)
 Câu 1 (2 điểm) :Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
 1) Điền vào chỗ trống . Số thích hợp điền vào chỗ trống là :
	A : -100	B : 44	C : 25	D : 100
 2) Phân số là phân số được rút gọn từ phân số 
 	A : 	B : 	C : 	D : 
Phân số vì 
A : (-4).9 = (-6).6	B : (-4).(-6) = 6.9	C : (-4).6 = (-6).9	D : (-4).(-4) = (-6).(-6)
 4) Kết quả phép cộng hai phân số : bằng :
	A : 	B : 	C : 	D : 
 Câu 2 ( 1 điểm) : Điền dấu “x” vào ô thích hợp 
Câu 
Đúng 
Sai 
1) Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và giữ nguyên mẫu 
2) là số nghịch đảo của 
3) Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.
4) Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.
II – TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) 
 Câu 1 : Tính giá trị biểu thức (2 điểm) 
 Câu 2 : Tìm x biết ( 3 điểm) 
 Câu 3 : Khi giặt,vài bị co đi theo chiều dài và theo chiều rộng. Hỏi cần phải mua bao nhiêu mét vài khổ 80cm để sau khi giặt có 17m2 ? 
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 
I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)
 Câu 1 (2 điểm) :Mỗi câu đúng 0,5 điểm 
1 – A	 	2 – D	3 – B	4 – C	
 Câu 2 ( 1 điểm) : Mỗi câu đúng 0,25 điểm 
	1 – đúng 	2 – sai 	3 – sai 	4 – đúng 
II – TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) 
 Câu 1 : Mỗi câu đúng 1,5 điểm 
 Câu 2 : Mỗi câu đúng 1 điểm 
 Câu 3 : Cứ một mét dài khổ 80cm sau khi giặt thì còn lại (m2)	 	( 1 điểm)
	Vậy cần phải mua 24 m2 vải để sau khi giặt có 17 m2 vải 	( 1 điểm) 
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2
I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 ĐIỂM)
 Câu 1 (2 điểm) : Mỗi câu đúng 0,5 điểm 
	1 – D	2 – B 	3 – A 	4 - C	
 Câu 2 ( 1 điểm) : Mỗi câu đúng 0,25 điểm 
	1 – sai 	2 – sai 	3 – đúng 	4 – đúng 
II – TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 7 ĐIỂM) 
Câu 1 : Tính giá trị biểu thức (2 điểm) 
 Câu 2 : Mỗi câu đúng 1,5 điểm 
 Câu 3 : Cứ một mét dài khổ 80cm sau khi giặt thì còn lại (m2)	 	( 1 điểm)
	Vậy cần phải mua 24 m2 vải để sau khi giặt có 17 m2 vải 	( 1 điểm) 
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM 
LỚP
SĨ SÔ 
0-2
2,1 – 3,4 
3,5 – 4,9 
< TB 
5- 6,4
6,5 – 8,9
9 – 10 
³ TB
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
SL
SL
%
6A
28
6B
29
NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM 

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 93.doc