19 Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 94, Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương mới nhất

I – MỤC TIÊU

 1. Kiến thức : Học sinh biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.

 2. Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm giá trị phân số của một số cho trước.

 3. Thái độ : Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn.

II – CHUẨN BỊ

· Giáo viên : Bảng phụ, máy tính bỏ túi.

· Học sinh : Bảng nhòm, máy tính bỏ túi.

III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG

HOẠT ĐỘNG 1 : CỦNG CỐ QUY TẮC NHÂN MỘT SỐ TỰ NHIÊN VỚI MỘT PHÂN SỐ

*GV cho HS làm bài tập trên bảng phụ : Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 20.

Từ cách làm trên, hãy điền các từ thích hợp vào ô trống trên bảng phụ

Gọi 1 HS lên bảng điền vào chỗ trống

 1 HS lên bảng điền vào bảng phụ Bảng phụ : Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 20.

Điền các từ thích hợp vào ô vuông Khi nhân một số tự nhiên với 1 phân số ta có thể

– Nhân số này với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu số

Hoặc : Chia số này cho mẫu số rồi lấy kết quả nhân với tử số

 

doc
2 trang
Người đăng
lananh572
Ngày đăng
04/03/2021
Lượt xem
29Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Số học Lớp 6 – Tiết 94, Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước – Năm học 2007-2008 – Phan Hoàng Kiều Phương”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 30	 Ngày soạn : 14/04/2008
Tiết : 94	 Ngày dạy : 16/04/2008
§14. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ 
CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 
I – MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức : Học sinh biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.
 2. Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm giá trị phân số của một số cho trước.
 3. Thái độ : Có ý thức áp dụng quy tắc này để giải một số bài toán thực tiễn.
II – CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ, máy tính bỏ túi.
Học sinh : Bảng nhòm, máy tính bỏ túi.
III – TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG GHI BẢNG
HOẠT ĐỘNG 1 : CỦNG CỐ QUY TẮC NHÂN MỘT SỐ TỰ NHIÊN VỚI MỘT PHÂN SỐ 
*GV cho HS làm bài tập trên bảng phụ : Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 20.
Từ cách làm trên, hãy điền các từ thích hợp vào ô trống trên bảng phụ 
Gọi 1 HS lên bảng điền vào chỗ trống 
1 HS lên bảng điền vào bảng phụ 
Bảng phụ : Hoàn thành sơ đồ sau để thực hiện phép nhân 20. 
Điền các từ thích hợp vào ô vuông Khi nhân một số tự nhiên với 1 phân số ta có thể
- Nhân số này với tử số rồi lấy kết quả chia cho mẫu số 
Hoặc : Chia số này cho mẫu số rồi lấy kết quả nhân với tử số 
HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM TÒI PHÁT HIỆN KIẾN THỨC MỚI 
- GV gọi 1 HS đọc ví dụ/SGK 
?-Đầu bài cho biết điều gì và yêu cầu làm gì ?
Muốn tìm số học sinh lớp 6A thích đá bóng, ta phải tìm của 45 học sinh bằng cách tính 45 . 
- GV cho học sinh tự làm các phần còn lại.
-Sau khi học sinh làm xong, GV giới thiệu cách làm đó chính là tìm giá trị phân số của một số cho trước.
(?)Vậy muốn tìm phân số của 1 số cho trước ta làm như thế nào?
(?) Muốn tìm của số b cho trước ta làm như thế nào?
-GV gọi 1 học sinh phát biểu quy tắc SGK và giải thích công thức 
b. và nêu nhận xét có tính thực hành : của b chính là .b (m,n 
- HS đọc ví dụ/SGK
- Cho biết số học sinh lớp 6A là 45, cho biết số HS thích đá bóng, 60% thích đá cầu; thích đá cầu; thích chơi bóng chuyền 
- Số học sinh thích đá bóng là :
45 . = 30 (học sinh)
- Muốn tìm phân số của 1 số cho trước, ta lấy số cho trước nhân với phân số đó.
-Học sinh nêu quy tắc SGK/tr51
-Học sinh phát biểu quy tắc SGK
1. Ví dụ (SGK – tr50)
-Giải-
Số học sinh thích đá bóng là :
45 . = 30 (học sinh)
Số học sinh thích đá càu là :
45 . 60% = 45. =27 (học sinh)
Số học sinh thích chơi bóng bàn là
45 . = 10 (học sinh)
Số học sinh thích chơi bóng chuyền là :45 . = 12 (học sinh)
2. Quy tắc 
Muốn tìm của số b cho trước, ta tính b. (m,n 
HOẠT ĐỘNG 3 : LUYỆN TẬP V DỤNG QUY TẮC
-GV cho HS làm ?2 Tìm 
a) của 76cm
b) 62,5% của 96 tấn 
c) 0,25 của 1 giờ 
*GV cho HS làm bài 115/SGK
-Gọi 2 HS lên bảng thực hiện 
HS làm ?2 
3 HS lên bảng thực hiện tính 
HS làm bài 115/SGK
2 HS lên bảng thực hiện, mỗi học sinh làm 2 câu.
?2 Tìm 
Bài 115(SGK – tr51):Tìm 
HOẠT ĐỘNG 4 : HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Học lý thuyết 
BTVN : Bài 117, 118, 119, 120, 121/SGK/tr61
Nghiên cứu các bài tập phần luyện tập.

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 94.doc