Tản mạn về Sài Gòn

2 việc khó

Đọc khoảng: < 1 phút2 việc khó khăn nhất của cuộc sống này là:– Thứ 1 là nhét tư tưởng của mình vào đầu người khác.– Thứ 2 là nhét tiền của người khác vào túi của mìnhNẾU:– Ai làm được điều thứ 1 thành công thì gọi là thầy.– Ai làm được điều thứ 2 thành công thì gọi là chủ.Nhưng nếu người nào làm được cả 2 điều trên thành công thì gọi đó là: VỢ!!!

Back to top button