23 Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 12 – Chương trình cả năm mới nhất

Hoạt động 1: THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA NĂM HỌC CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

I. Mục tiêu hoạt động:

Sau hoạt động học sinh cần:

– Nắm vững kế hoạch học tập, rèn luyện của năm học cuối cấp ở trường THPT.

– Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện một cách khoa học, hợp lí phù hợp với đặc điểm của năm học cuối cấp; biết lựa chọn ngành nghề và xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai.

– Tích cực, chủ động và tự giác hơn trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay các trường dạy nghề.

II. Nội dung hoạt động:

Học sinh thảo luận các nội dung chính sau:

– Nhiệm vụ cụ thể của người học sinh lớp 12?

– Chỉ tiêu phấn đấu của lớp: tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT

– Kế hoạch và biện pháp cụ thể.

– Vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của trường, lớp.

– Từng cá nhân tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho bản thân.

III. Công tác chuẩn bị:

1. Giáo viên:

– Chuẩn bị các tài liệu có liên quan như:

+ Kế hoạch cụ thể trong năm học của nhà trường: thời gian bắt đầu, kết thúc năm học, thời gian thi học kì, thi tốt nghiệp.

+ Những công việc cụ thể phải làm trong năm học lớp 12: thi tốt nghiệp, lựa chọn ngành nghề, đăng kí dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay dạy nghề phù hợp với khả năng của bản thân.

+Chỉ tiêu phấn đấu của trường.

+ Tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đại học, cao đẳng ở các năm học trước.

+ Những chế độ, chính sách ưu tiên.

+ Kinh nghiệm ôn tập, luỵên thi một số môn.

– Hướng dẫn cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý.

– Duyệt kế hoạch của ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn.

– Dự thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm.

2. Học sinh:

– Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ giáo viên chủ nhiệm.

– Cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận, gợi ý nội dung thảo luận cho các bạn trong lớp chuẩn bị.

– Cán sự lớp phân công các tổ chuẩn bị và triển khai từng nội dung công việc cụ thể.

– Cử người điều khiển và mời đại biểu.

– Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm về nội dung và kế hoạch phân công chuẩn bị thảo luận.

– Phân công học sinh trang trí lớp.

– Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

IV. Tổ chức hoạt động:

Chương trình buổi thảo luận diễn ra như sau:

– Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển thảo luận.

– Người điều khiển thảo luận nêu mục đích, yêu cầu và các vấn đề cần thảo luận.

– Chia nhóm thảo luận.

– Tiến hành thảo luận: các nhóm trình bày ý kiến và bổ sung cho đến khi kết thúc vấn đề cần thảo luận.

– Nếu có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.

– Xen kẽ giữa các phần thảo luận có các tiết mục văn nghệ phù hợp với vấn đề thảo luận.

 

doc
52 trang
Người đăng
haivyp42
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
504Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 12 – Chương trình cả năm”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ THÁNG 9:
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 
Hoạt động 1: THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA NĂM HỌC CUỐI CÙNG Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.
Mục tiêu hoạt động:
Sau hoạt động học sinh cần:
Nắm vững kế hoạch học tập, rèn luyện của năm học cuối cấp ở trường THPT.
Xây dựng được kế hoạch học tập và rèn luyện một cách khoa học, hợp lí phù hợp với đặc điểm của năm học cuối cấp; biết lựa chọn ngành nghề và xác định được mục tiêu phấn đấu cho tương lai.
Tích cực, chủ động và tự giác hơn trong học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay các trường dạy nghề.
Nội dung hoạt động:
Học sinh thảo luận các nội dung chính sau:
Nhiệm vụ cụ thể của người học sinh lớp 12?
Chỉ tiêu phấn đấu của lớp: tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ tốt nghiệp THPT
Kế hoạch và biện pháp cụ thể.
Vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch chung của trường, lớp.
Từng cá nhân tự xây dựng kế hoạch cụ thể cho bản thân.
Công tác chuẩn bị:
Giáo viên:
Chuẩn bị các tài liệu có liên quan như:
+ Kế hoạch cụ thể trong năm học của nhà trường: thời gian bắt đầu, kết thúc năm học, thời gian thi học kì, thi tốt nghiệp.
+ Những công việc cụ thể phải làm trong năm học lớp 12: thi tốt nghiệp, lựa chọn ngành nghề, đăng kí dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN hay dạy nghề phù hợp với khả năng của bản thân.
+Chỉ tiêu phấn đấu của trường.
+ Tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đại học, cao đẳng ở các năm học trước.
+ Những chế độ, chính sách ưu tiên.
+ Kinh nghiệm ôn tập, luỵên thi một số môn.
Hướng dẫn cán sự lớp, Ban chấp hành chi Đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý.
Duyệt kế hoạch của ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn.
Dự thảo luận, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm.
Học sinh:
Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ giáo viên chủ nhiệm.
Cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận, gợi ý nội dung thảo luận cho các bạn trong lớp chuẩn bị.
Cán sự lớp phân công các tổ chuẩn bị và triển khai từng nội dung công việc cụ thể.
Cử người điều khiển và mời đại biểu.
Xin ý kiến giáo viên chủ nhiệm về nội dung và kế hoạch phân công chuẩn bị thảo luận.
Phân công học sinh trang trí lớp.
Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
Tổ chức hoạt động:
Chương trình buổi thảo luận diễn ra như sau:
 Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu người điều khiển thảo luận.
Người điều khiển thảo luận nêu mục đích, yêu cầu và các vấn đề cần thảo luận.
Chia nhóm thảo luận.
Tiến hành thảo luận: các nhóm trình bày ý kiến và bổ sung cho đến khi kết thúc vấn đề cần thảo luận.
Nếu có chỗ nào chưa rõ hoặc chưa thống nhất thì mời giáo viên chủ nhiệm cho ý kiến.
Xen kẽ giữa các phần thảo luận có các tiết mục văn nghệ phù hợp với vấn đề thảo luận.
Hoạt động 2:
 DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”
I. Mục tiêu hoạt động: 
- Học sinh hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Thấy được vai trò quan trọng của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thấy được trách nhiệm của thanh niên, học sinh là phải tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện để có những tri thức đáp ứng được những yêu cầu của đất nước trong thời kì mới.
- Biết định hướng đúng đắn nghề nghiệp theo năng lực của bản than và những yêu cầu của xã hội sau này để đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
II. Nội dung hoạt động:
- Thanh niên là động lực nòng cốt , đóng vai trò tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Quyền lợi của thanh niên khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Trách nhiệm của thanh niên học sinh khi tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Nêu ví dụ chứng minh vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
III. Công tác chuẩn bị:
 1/Giáo viên:
- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động để cung cấp thông tin cho HS. Cụ thể là:
+ Định hướng chủ đề và gợi ý cho học sinh những vấn đề có lien quan đến hoạt động.
+ Hướng dẫn Ban cán sự, BCH chi đoàn chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn HS khai thác các thông tin có liên quan đến nội dung hoạt động.
+ Duyệt và góp ý kiến để hoàn thiện chương trình hoạt động của diễn đàn.
+ Gợi ý phương pháp tổ chức diễn đàn ngắn gọn, súc tích, khoa học.
+ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 2/Học sinh:
- Cán bộ lớp nhận vấn đề thảo luận từ GVCN.
- Cán bộ lớp, Ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch thảo luận.
- Trang trí lớp, chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ có liên quan đến chủ đề hoạt động.
- Cử người làm MC và mời đại biểu (nếu có)
- Chuẩn bị ý kiến để tham gia diễn đàn.
IV.Tổ chức hoạt động.
*Dự kiến(5 phút): MC
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thư kí.
- Phân công và bố trí các nhóm để tham dự diễn đàn
- Nêu lời dẫn về “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
- Các nhóm tham gia trình bày các vấn đề mình hiểu về chủ đề hoạt động.
1/Hoạt động 1 (10 phút): 
- MC khởi động bằng trò chơi ngắn.
- Bắt nhịp hát bài hát có nội dung nói về vai trò của thanh niên trong xã hội (Lớp đã tập trước)
2/ Hoạt động 2: Thảo luận ( 20phút)
* MC nêu lời dẫn và tổ chức cho các nhóm thảo luận:
- Có người cho rằng: “Mặc dù học sinh phổ thông thuộc lứa tuổi thanh niên nhưng họ không có vai trò gì trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, vì họ chưa có đóng góp gì cho xã hội”, bạn có suy nghĩ gì về ý kiến trên?
* MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. 
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận theo hướng bác bỏ ý kiến trên.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
* MC: Như vậy, dù là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng ta vẫn thấy rõ được vai trò và trách nhiệm của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo bạn, đó là vai trò và trách nhiệm gì của học sinh? 
* MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. 
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
* MC: Từ những vấn đề thảo luận trên, bạn nghĩ gì về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay?
* MC: Yêu cầu các nhóm thảo luận và lần lượt mời đại diện các nhóm trình bày ý kiến. 
* MC: Tổng hợp ý kiến trình bày của các nhóm và đi đến kết luận.
( Nếu MC gặp phải khó khăn trong việc kết luận thì mời cố vấn ( có thể là GVCN nhận xét, đánh giá).
*MC: Nêu nhận định chung về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa và tuyên bố kết thúc hoạt động 2, chuyển sanh hoạt động 3.
- Xen giữa hai hoạt động là tiết mục văn nghệ (5 phút).
3/ Hoạt động 3: Thi hùng biện ( 30 phút)
*MC nêu nội dung hung biện:
Câu 1: Thanh niên học sinh phải có hoài bão lớn.
Câu 2: Thanh niên học sinh phải có sức khỏe.
Câu 3: Thanh niên học sinh phải xây dựng cho mình lí tưởng, ý chí và tinh thần cách mạng.
Câu 4: Thanh niên học sinh phải luôn ý thức sâu sắc rằng chính họ chứ không phải ai khác là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
* MC nêu thể lệ cuộc thi
- Mỗi đội cử đại diện bốc thăm một câu hỏi, suy nghĩ và trả lời trong vòng 5 phút. Ngoài ra còn phải trả lời thêm một câu hỏi do các nhóm đặt ra. 
- Nếu vượt quá thời gian qui định thì sẽ bị trừ điểm ( mỗi phút trừ 1 điểm). Điểm tối đa cho phần này là 10 điểm)
- Sau khi các đội trả lời xong, ban giám khảo chấm điểm và chọn ra một đội có số điểm cao nhất để phát thưởng.
* MC Mời ban giám khảo nhận xét. Sau đó phát thưởng cho đội đạt điểm cao. 
4/ Hoạt động 4: Giải đáp ô chữ (15phút)
*MC: Khi nói về vai trò của thanh niên trong xã hội, chúng ta đã nghe rất nhiều những câu nói, sau đây là một câu nói tiêu biểu: 
“Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. 
Bạn hãy cho biết: Câu nói trên của ai?
 Ô chữ về nhân vật này gồm 9 chữ cái:
* MC: Thời gian để đoán ô chữ là 1 phút, bạn nào đưa tay trước sẽ được ưu tiên giải đáp. Mỗi người chỉ trả lời duy nhất một lần.Nếu trả lời đúng sẽ được một phần quà của ban tổ chức. 
- Hết thời gian trả lời, nếu như không ai giải đáp được thì MC nêu gợi ý (Mỗi gợi ý cách nhau 30 giây).
- Gợi ý 1: Ông vừa là nhà hoạt động cách mạng vừa là nhà thơ lớn của dân tộc
- Gợi ý 2: Tên ông được đặt cho một thành phố lớn ở nước ta.
- Gợi ý 3: Là tác giả của tập thơ “Nhật kí trong tù”
* MC khẳng định lại tác giả của câu nói trên của Hồ Chí Minh, sau đó tặng quà cho cá nhân giải đáp được ô chữ.
IV.5/ Kết thúc hoạt động(5 phút)
 *MC: - Nhận xét kết quả hoạt động, nêu ưu- nhược điểm để rút kinh nghiệm.
	 - Bắt nhịp cả lớp hát bài ca tập thể.
	 - Giới thiệu chủ đề hoạt động kì sau.
CHỦ ĐỀ THÁNG 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
Hoạt động 1
TÌM HIỂU VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
I. Mục tiêu hoạt động:
- Hiểu được, biết được một số điều cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình.
- Biết vận dụng những hiểu biết VỀ LUẬT Hôn nhân và Gia đình trong cuộc sống, trong việc giải quyết bình đẳng giới.
- Tích cực chấp hành và có ý thức tuyên truyền vận động mọi người cùng thức hiện tốt Luật Hôn nhân và Gia đình. Kiên quyết đấu tranh những hành vi vi phạm pháp Luật.
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung: Tìm hiểu Luật Hôn Nhân Gia Đình (các điều có liên quan đến lứa tuổi học sinh) với các nội dung cơ bản sau:
a. Quá trình phát triển của Luật hôn nhân và gia đình
b. Ý nghĩa của Luật hôn nhân và gia đình
c. Gợi ý một số câu hỏi thảo luận:
Những vấn đề chung của Luật hôn nhân và gia đình:
- Tảo hôn là gì? Tảo hôn vi phạm điều nào của Luật hôn nhân và gia đình?
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ gì đối với con cái?
- Con cái có quyền và nghĩa vụ như thế nào trong gia đình?
Vấn đề giới trong Luật hôn nhân và gia đình:
Những điều lụât nào thể hiện sự bình đẳng nam nữ? Nêu nội dung cụ thể của điều Luật đó.
Việc kết hôn là do nam, nữ tự nguyện. làm thế nào để biết có sự tự nguyện trong kết hôn.
Người chưa thành niên với Luật hôn nhân và gia đình:
Điều lụât nào qui định tuổi kết hôn? Nội dung của điều Luật đó.
Ứng xử như thế nào khi bị cha mẹ hay người thân ép buộc phải kết hôn trước tuối?
Con cái bất cứ tuổi nào cũng được có tài sản riêng hay phải đến tuổi qui định?
Khi con còn ít tuổi mà có tài sản riêng thì quyền lợi về tài sản đó đựơc bảo vệ như thế nào? Nếu con có thu nhập thì có nghĩa vụ gì đối với gia đình không? Cha mẹ có quyền gì đối với tài sản của con?
Trước pháp Luật, cha mẹ đại diện cho con chưa thành niên được hiểu như thế nào?
Con chưa thành niên có hành vi sai trái gây thiệt hại cho người khác thì cha mẹ phải chịu trách nhiệm như thế nào?
Thế nào là bạo hành gia đình?
2. Hình thức: Hái hoa dân chủ và Trò chơi ô chữ
III. Công tác chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Chu ... ày tỏ những suy nghĩ, tình cảm của mình đến với Bác, quyết tâm hành động như thế nào để đáp lại sự mong đợi của Bác, xứng đáng là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Mình xin mời các bạn tham gia buổi hoạt động hôm nay với chủ đề rấtrất ..là tình cảm “Bác Hồ trong trái tim ta”.
	MC2: Mời GV phụ trách làm cố vấn, giới thiệu thư ký, chia lớp thành 03 đội thi và các vòng thi.
Vòng thi thứ 1: Mang tên “Bạn có biết” :
MC1: Giới thiệu thể lệ vòng thi:
BTC có 3 gói, mổi gói có 4 câu hỏi trắc nghiệm, các đội lên bắt thăm chọn gói câu hỏi cho mình. mỗi đội cử 3 bạn lên để thực hiện trong vòng 01 phút bằng cách: một bạn làm động tác hít đất lien tục, một bạn đọc để bạn hít đất trả lời, người thứ ba kiểm tra lại câu trả lời đó và quyết định kết quả cuối cùng là chọn đáp án nào. mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, nếu đúng hết 04 câu được tặng thêm 10 điểm.
Gói câu hỏi 1:
Câu 1: “TN là chủ tương lai của nước nhà, thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các TN”. Câu nói trên của ai?
a) Các Mác	b) Tôn Trung Sơn	c) Lên Nin	d) Hồ Chí Minh.
Câu 2:	Trong các phong trào giáo dục nhi đồng, theo HCM TN cần phải như thế nào?
a/ tích cực 	b/ nhiệt tình	c/lắng nghe ý kiến	d/ làm kiểu mẫu.
Câu 3: Điền vào chổ trống trong câu sau từ dùng của Bác Hồ: “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn thì ngày nào cũng phải tự phê bình cho khỏi..”
a/mắc khuyết điểm	b/ kiêu căn	c/ sai lầm	d/ thất bại.
Câu 4: Nhạc phẩm “Em mơ gặp Bác Hồ” là sang tác của nhạc sỹ nào?
	a/ Phong Nhã	 	b/ Xuân Giao	c/ Phan Huỳnh Điểu	d/ Văn Cao.
Gói câu hỏi 2:
Câu 1: Trong bài “Nhiệm vụ của TN ta” Bác viết “ TN sẽ làm chủ nước nhà, phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là TN” Bài viết đó được đăng trên báo nào?
	a/ Báo nhân dân	b/ sự thật	c/ tiền phong	d/ abcxyz nhân dân.
Câu 2: hoàn thiện câu sau của HCM “ Thế hệ Tn như mùa xuân, như mới mọc”
	a/ chồi non	b/ mặt trời	c/ vì sao	d/ búp măng.
Câu 3: Nhạc phẩm “Những bông hoa trong vườn Bác” là sang tác của ai?
a/ Thuận Yến	b/ Văn Cao	c/Văn Dung	d/ Phạm Tuyên
Câu 4 : “cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa, đêm gạo đó để cứu dân nghèo” Đây là câu nói được trích trong bài viết nào của Bác?
a/ thư gửi đồng bào cả nước	b/ sẻ cơm nhường áo	c/lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
d/ Hủ gạo cứu đói.
Gói câu hỏi 3:
Câu 1: 4 câu thơ 	“ Không có việc gì khó
	chỉ sợ long không bền
đào núi và lắp biển
Quyết trí ắt làm nên”. Được Bác đọc trong dịp nào?
a/ Ghé thăm một đơn vị TN xung phong làm đường trong chiến dịch biên giới.
b/ Thư gửi cho các Thanh thiếu niên cả nước trong dịp mừng xuân 1964.
c/ Tại Đại hội đoàn toàn quốc lấn thứ I.
d/ Trong buổi tiếp các em thiếu nhi thủ đô tại căn nhà sàn của Bác.
Câu 2: Câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công” được Bác nói trong dịp nào?
a/ Tại Đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
b/Tại Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 2.
c/ Trong một lần ghé thăm một đơn vị bộ đội ta.
d/ lời dặn của Bác với tướng Võ Nguyên Giáp.
Câu 3: Nhạc phẩm “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” là sang tác của ai?
	a/Xuân Hồng	b/ Triều Dâng	c/ Trần Hoàn	d/ Phạm Tuyên
Câu 4 : TRong thư gửi TN nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946 CT.HCM đã ví tuổi trẻ là gì của xã hội?
	a/ Sức sống	b/ mùa xuân	c/ tương lai	d/ sức mạnh.
Vòng thi thứ 2: trò chơi ô chữ:
MC2: Giới thiệu thể lệ: BTC có 6 ô chữ hàng ngang và từ chìa khoá dành cho 03 đội, mỗi đội có 02 lượt chọn, mỗi hang ngang có ô chữ chìa khoá. mỗi hang ngang trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai dành cơ hội cho các đội khác trả lời, đúng được 10 điểm sai không trừ điểm; trả lời từ chìa khoá bất cứ lúc nào, trứơc gợi ý được 20 điểm, sau gợi ý 10 điểm.. Sau gợi ý 10 giây mà không trả lời được thì ô chữ đó sẽ được mở sau khi không có đội nào trả lời đúng từ chìa khoá.
Hàng ngang thứ 1: gồm 13 chữ cái: đây là tập thơ nổi tiếng được Bác viết từ năm 1942-1943.
	Đáp: Nhật ký trong tù.
Hàng ngang thứ 2: gồm 10 chữ cái: Đây là nơi Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.
	Đáp : Thương Cảng.
Hàng ngang thứ 3: gồm 12 chữ cái : 
“ Trăng vào cửa sổ đòi thơ
Việc quân đang bận xin chờ hôm sau” Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ này.
	Đáp : Tin Thắng Trận.
Hàng ngang thứ 4: Gồm 6 chữ cái: Mời các bạn nghe đoạn nhạcbài hát này có tên là gì.
	Đáp : Lá Xanh.
Hàng ngang thứ 5: Có 17 chữ cái:
 “Nước Việt Nam là một
Dân tộc Việt Nam là một
Dù cho sông cạn đá mòn
Nhân dân Nam Bắc cùng chung một nhà”.
Đây là 4 câu thơ được trích trong bài nào của CT.HCM gửi đồng bào cả nước năm 1963.
	Đáp: “ Thư chúc mừng năm mới”
Hang ngang thứ 6: có 6 chữ cái: 
“Trời có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.
Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc.
Người có bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính.
Thiếu một mùa thì không thành trời.
Thiuếu một phương thì không thành đất.
Thiếu một đức thì không thành người.”
Bạn cho biết Bác hồ muốn đề cập vấn đề gì đến con người.
	Đáp : Đạo Đức.
	Ô chìa khoá: Đây là một trong những vấn đề mà thanh niên chúng ta phấn đấu rèn luyện.
	Đáp : Lý tưởng.
Vòng thi thứ 3: trò chơi âm nhạc:
MC1: thông qua thể lệ: BTC có 6 bài hát, mỗi đội có 2 lượt chọn để đóng tên bài hát đó. mỗi bài hát có 3 gợi ý. Trả lời đúng gợi ý 1 được 20 điểm, gợi ý 2 được 15 điểm, gợi ý 3 được 10 điểm. mỗi gợi ý chỉ có 5 giây suy nghĩ trả lời. Trả lời không đúng thì phần ưu tiên thộc về các đội còn lại.
Bài thứ 1: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người.
Gợi ý 1: đây là một sang tác của nhạc sỹ Trần Kiết Tường viết về Bác.
gợi ý 2: Trong Bài hát này Tên Hồ Chí Minh được nhắc đến 7 lần.
gợi ý 3: Mở đầu bài hát là câu: “ tôi hát ngàn lời ca”
Bài thứ 2: Thanh niên làm theo lời Bác.
Gợi ý 1: Đây là một sang tác của nhạ sỹ Hoàng Hoà viết về thanh niên.
gợi ý 2: nói lên sức mạnh đoàn kết của thanh niên.
gợi ý 3: luôn được hát trong các buổi đại hội đoàn, kết nạp đoàn.
Bài thứ 3: Bác Hồ - Một tình yêu bao la
gợi ý 1: câu đầu tiên có từ Bác Hồ.
gợi ý 2: đây là một sáng tác của nhạc sỹ thuận Yến.
gợi ý 3: Bài hát nói lên tình yêu thương bao la của Bác dành cho dân tộc, dành cho thế hệ trẻ.
Bài thứ 4: Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh.
gợi ý 1: giai điệu bài hát là một giai điệu dân ca xứ nghệ.
gợi ý 2: Là sang tác của nhạc sỹ Trần Hoàn .
gợi ý 3: Câu đầu tiên của bài chính là tựa bài hát.
Bài thứ 5: Bác đang cùng chúng cháu hành quân.
gợi ý 1: Bài hát là lời động viên là ý chí của các chiến sỹ hành quân đi giải phóng niềm Nam.
gợi ý 2: sáng tác của nhạc sỹ Huy Thục.
gợi ý 3: ca ngợi tinh thần các chiến sỹ hành quân trong đêm.
Bài thứ 6: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
gợi ý 1: Một sang tác của nhạc sỹ Phong Nhã viết cho các em nhi đồng.
gợi ý 2: nói lên tình yêu thương của các em nhi đồng với Bác.
gợi ý 3: Câu đầu tiên là; “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh”.
V/ Kết thúc hoạt động:
MC1 : Trong thời gian chờ đợi thư ký tổng kết số điểm của các đội tôi xun được phỏng vấn một số bạn trong buổi hoạt động hôm nay.
một số câu hỏi phỏng vấn:
	-Bạn cho biết cảm nghĩ của bạn qua buổi học hôm nay? bạn thích nhất là phần thi nào? Vì sao?
	-Qua buổi học hôm nay bạn đã đã tiếp thu được điều gì mà bạn thấy bổ ích nhất? vì sao?
	-Qua buổi học này bạn có thấy mình càng yêu kính Bác nhiều hơn hay không ? và sắp tới Bạn sẽ làm gì để luôn luôn xứng đáng với niềm tin yêu và mọng đợi ở Bác đối với thế hệ trẻ chúng ta?
MC2: Lời kết: kính thưa Thầy (cô) cùng toàn thể các bạn! Nói đến công ơn của Bác dân ta có câu hát “Đố ai điếm được mấy tầng trời cao, đối ai đếm được vì sao , đố ai đếm hết công lao Bác Hồ” 
Vâng thật đúng như thế! Công lao của bác thật vô cùng to lớn và vĩ đại. Trong một tiết học như thế này chúng ta không thể nào nhắc đến hết được, nhưng mình tin chắc rằng: trong mỗi chúng ta ai cũng dành cho Bác một tình yêu thương, lòng kính trọng vô bờ bến. Chúng đã hiểu được những tình cảm, những ước mong của Bác đối với thế hệ trẻ chúng ta và đó là ngọn đúôc luôn cháy trong lòng mổi chúng ta, thôi thúc chúng luôn luôn cố gắng học tập tốt, rèn luyện lý tưởng tốt – lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện thành người “vừa hồng, vừa chuyên” góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn như lời Bác dạy “ Non song Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, phần lớn là nhờ công lao học tập ở các cháu”. Vâng chúng ta cùng thề nguyện “ Chúng là thế hệ Hồ Chí Minh”.
-Thư ký tổng kết điểm các đội:
-MC mời GV phụ trách nhận xét, đánh giá và phân công nhiệm vụ cho tổ khác.
HOẠT ĐỘNG 2: VĂN NGHỆ “THÁNG NĂM NHỚ BÁC HỒ”
MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động học sinh cần:
Hiểu rõ những cống hiến lớn lao của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người trên thế giới.
Hiểu được tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới đối với Bác Hồ.
Phát huy khả năng văn nghệ.
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Hát, múa, đọc thơ về tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân nói chung, đối với thanh thiếu niên nhi đồng nói riêng cũng như tấm gương sáng ngời đạo đức của Bác.
Những truyện ngắn về cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức của Bác Hồ; những mẩu chuyện của nhân dân ta và bạn bè trên thế giới kể lại những kỉ niệm sâu sắc với Bác.
Những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, quê hương,đất nước, thể hiện tình cảm của học sinh đối với Bác Hồ và lòng quyết tâm học tập, tu dưỡng và rèn luỵên để trở thành người có ích cho xã hội.
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
Phổ biến nội dung hoạt động trước để học sinh chuẩn bị.
Giao cho cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn thiết kế nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện.
Hướng dẫn học sinh sưu tầm các bài hát về Bác Hồ; giới thiệu các loại tài liệu sách, báo để học sinh tham khảo.
Có thể gợi ý học sinh chọn các bài hát sau:
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người- Trần Kiết Tường
Người là niềm tin tất thắng- Chu Minh
Người sống mãi trong lòng miền Nam- Nguyễn Đồng Nai
Bác đang cùng chúng cháu hành quân- Huy Thục
Bác Hồ một tình yêu bao la-Thuận Yến
Tiếng hát giữa rừng Pác Pó- Tài Tuệ
Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ- Triều Dâng
Lời Bác dặn trước lúc đi xa- Trần Hoàn
Gợi ý học sinh chọn một số bài thơ của Bác để ngâm hoặc bình thơ.
Gợi ý cho học sinh một số bài hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước.
Đảng cho ta một mùa xuân- Phạm Tuyên
Việt Nam quê hương tôi- Đỗ Nhuận
Bài ca hi vọng- Văn Ký
Bài ca xây dựng- Hoàng Vân
Bài ca người giáo viên- Hoàng Vân
Học sinh:
Cán bộ lớp và ban chấp hành chi đoàn xây dựng kế hoạch chương trình.
Giao cho các tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, yêu cầu phải phong phú về thể loại.
Mỗi tổ nên có một tiết mục đồng ca, dàn dựng sinh động.
Trang trí lớp
Phân công người điều khiển.
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Đại diện lớp tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
Người điều khiển bắt nhịp cho cả lớp hạt một bài hát về Bác Hồ.
Lần lượt mời các tổ lên trình bày các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị sẵn.
Từng tổ cử đại diện, giới thiệu tên tiết mục, tác giả, nêu rõ xuất sứ của bài hát, bài thơ.
Mời GVCN và các GVBM cùng tham gia văn nghệ
Cuối chương trình cả lớp cùng hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_12_chuong_trinh_ca_nam.doc