23 Giáo án Thể dục Lớp 12 – Chương trình cả năm – Mạc Đăng Định mới nhất

Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:.

Bài: Thể dục – Chạy tiếp sức

I. Nội dung bài giảng:

 – Thể dục:

 + Nữ: Ôn động tác 1,4 học động tác 5 TDNĐ

 + Nam: Ôn động tác 1-12, học động tác 13-18 bài TDLH

 – Chạy tiếp sức: Ôn cách trao nhận tín gậy (BT 1,2 tr 49-50).

II. Mục đích – yêu cầu:

 – Nắm và thực hiện đợc những động tác của bài TDNĐ Nữ và bài TDLH Nam

 – Nâng cao các tố chất thể lực, củng cố các kiến thức KT chạy tiếp sức

III. Địa điểm: Sân thể dục trờng THPT Tĩnh Gia 2

IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phơng pháp tập luyện)

 

doc
78 trang
Người đăng
haivyp42
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
450Lượt tải
2
Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Giáo án Thể dục Lớp 12 – Chương trình cả năm – Mạc Đăng Định”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 01 Ngày soạn:........................
Bài: Thể dục - Chạy tiếp sức
I. Nội dung bài giảng:
	- Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 12
	- Thể dục:
	+ Nữ: Học động tác 1, 2 bài TDNĐ
	+ Nam: Học động tác 1-6 bài TDLH 
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Học sinh nắm được nội dung và mục tiêu chương trình TD 12
	- Nắm và thực hiện được những động tác TD
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: Không
3. Bài giảng:
3.1. Giới thiệu nội dung, mục tiêu chương trình TD 12 
(SGV TD12 tr 3-5)
3.2. Thể dục:
- Nữ: Học động tác1,2 bài TDNĐ
+ Động tác 1: Tay.
+ Động tác 2: Thân mình.
(SGV TD12 tr 31 - 40)
- Nam: Học động tác1-6 bài TDLH
 (SGV TD12 tr 20 - 24)
4. Củng cố bài giảng:
- Nữ: Thực hiện 2 động tác TDNĐ Nữ
- Nam: Thực hiện động tác 1-6 bài TDLH Nam
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình giới thiệu nội dung, chương TD 12:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm Nam tập các động tác trong bài TDLH Nam, nhóm Nữ tập các động tác trong bài TDNĐ Nữ.
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nghuyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập luyện TD:
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Tiết PPCT: 02 Ngày soạn:........................
Bài: Thể dục - Chạy tiếp sức
I. Nội dung bài giảng:
	- Thể dục:
	+ Nữ: Ôn động tác 1,2 học động tác 3,4 TDNĐ
	+ Nam: Ôn động tác 1-6, học động tác 7-12 bài TDLH 
	- Chạy tiếp sức: Một số động tác bổ trợ chạy tiếp sức.
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Nắm và thực hiện được những động tác của bài TDNĐ Nữ và bài TDLH Nam
	- Nâng cao các tố chất thể lực, củng cố các kiến thức KT chạy tiếp sức
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
Thực hiện các động tác trong bài TD Nam và Nữ
3. Bài giảng:
3.1. Thể dục:
- Nữ: 
+ Ôn động tác1,2 bài TDNĐ
+ Học động tác 3: Chân
+ Học động tác 4: Phối hợp
 (SGV TD12 tr 31 - 40)
- Nam: 
+ Ôn động tác1-6 bài TDLH
+ Học động tác 7-12
 (SGV TD12 tr 20 - 24)
3.2. Chạy tiếp sức: Học một số động tác bổ trợ KT chạy tiếp sức:
- Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
+ Chạy tăng tốc độ 30m
- Ôn KT trao nhận tín gậy:
+ Trao nhận tín gậy tại chỗ
+ Trao nhận tín gậy di chuyển chậm
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện các động tác TD đã học
- Thực hiện KT trao nhận tín gậy tại chỗ theo nhóm 2 người.
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình tập luyện bài TD
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm 1 tập các động tác trong bài TD, nhóm 2 tập các bài tập chạy tiếp sức .
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình chạy tiếp sức:
 x x x x x
30m
 x x x x x
x
x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Tiết PPCT: 03 Ngày soạn:........................
Bài: Thể dục - Chạy tiếp sức
I. Nội dung bài giảng:
	- Thể dục:
	+ Nữ: Ôn động tác 1,4 học động tác 5 TDNĐ
	+ Nam: Ôn động tác 1-12, học động tác 13-18 bài TDLH 
	- Chạy tiếp sức: Ôn cách trao nhận tín gậy (BT 1,2 tr 49-50).
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Nắm và thực hiện được những động tác của bài TDNĐ Nữ và bài TDLH Nam
	- Nâng cao các tố chất thể lực, củng cố các kiến thức KT chạy tiếp sức
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
 - Thực hiện các động tác trong bài TD Nam và Nữ.
- Thực hiện tại chỗ mô phỏng KT trao nhận tín gậy
3. Bài giảng:
3.1. Thể dục:
- Nữ: 
+ Ôn động tác1-4 bài TDNĐ
+ Học động tác 5: Lườn
(SGV TD12 tr 31 - 40)
- Nam: 
+ Ôn động tác1-12 bài TDLH
+ Học động tác 13-18
 (SGV TD12 tr 20 - 24)
3.2. Chạy tiếp sức: 
- Ôn các động tác bổ trợ chuyên môn chạy:
+ Chạy bước nhỏ.
+ Chạy nâng cao đùi.
+ Chạy đạp sau.
+ Chạy tăng tốc độ 30m
- Ôn KT trao nhận tín gậy:
+ Học BT 1: Từng HS tại chỗ đánh tay kết hợp động tác trao nhận tín gậy
+ Học BT 2: Trao nhận tín gậy với tốc độ chạy chậm theo nhóm 2 người, 3 người
20m
20m
A
B
C
D
E
20m
B
F
G
H
20m
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện các động tác TD đã học
- Thực hiện KT trao nhận tín gậy tại chỗ theo nhóm 2, 3 người.
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình tập luyện bài TD
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm 1 tập các động tác trong bài TD, nhóm 2 tập các bài tập chạy tiếp sức .
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình chạy tiếp sức:
 x x x x x
30m
 x x x x x
x
x
20m
B
C
D
E
A
Đội hình tập phối hợp trao nhận tín gậy.
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Tiết PPCT: 04 Ngày soạn:........................
Bài: Thể dục - Chạy tiếp sức
I. Nội dung bài giảng:
	- Thể dục:
	+ Nữ: Ôn động tác 1,5 học động tác 6 TDNĐ
	+ Nam: Ôn động tác 1-18, học động tác 19-24 bài TDLH 
	- Chạy tiếp sức: 
	+ Ôn cách trao nhận tín gậy 
	+ Học cách đóng bàn đạp trong chạy tiếp sức
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Nắm và thực hiện được những động tác của bài TDNĐ Nữ và bài TDLH Nam
	- Nâng cao các tố chất thể lực, củng cố các kiến thức KT chạy tiếp sức
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
 - Thực hiện các động tác trong bài TD Nam và Nữ.
- Thực hiện di chuyển chậm thực hiện KT trao nhận tín gậy
3. Bài giảng:
3.1. Thể dục:
- Nữ: 
+ Ôn động tác1-5 bài TDNĐ
+ Học động tác 6: Tay vai
(SGV TD12 tr 31 - 40)
- Nam: 
+ Ôn động tác1-12 bài TDLH
+ Học động tác 19-24
 (SGV TD12 tr 20 - 24)
3.2. Chạy tiếp sức: 
- Ôn KT trao nhận tín gậy:
+ Học BT 1: Từng HS tại chỗ đánh tay kết hợp động tác trao nhận tín gậy
+ Học BT 2: Trao nhận tín gậy với tốc độ chạy chậm theo nhóm 2 người, 3 người
20m
B
C
D
E
A
20m
20m
A
B
C
D
E
20m
B
F
G
H
20m
- Học cách đóng bàn đạp trong chạy tiếp sức.
(SGV TD12 tr 47-48)
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện các động tác TD đã học
- Thực hiện KT trao nhận tín gậy tại chỗ theo nhóm 2, 3 người.
- Nêu cách đóng bàn đạp trong chạy tiếp sức
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình tập luyện bài TD
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm Nam và Nữ riêng. Nhóm 1 tập các động tác trong bài TD, nhóm 2 tập các bài tập chạy tiếp sức .
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập phối hợp trao nhận tín gậy.
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Tiết PPCT: 05 Ngày soạn:........................
Bài: Thể dục - Chạy ti ... ng mu bàn chân.
- Giới thiệu một số chiến thuật đá đôi.
(SGV TD 12 tr 88-95)
+ Phát cầu có người che
+ Phân chia khu vực kiểm soát trên sân
+ Phối hợp tấn công dứt điểm...
2. Chạy bền: Một số BT phát triển sức bền:
+ Chạy chậm liên tục
+ Chạy đổi vị trí.
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện KT đánh ngực tấn công?
- Thực hiện KT đá móc bằng mu bàn chân
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x 
Đội hình luyện tập đá cầu:
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm tương đương nhau về số lượng. Nhóm 1 tập các nội dung KT đá cầu, nhóm 2 tập các bài tập phát triển thể lực, tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Sau đó 2 nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập luyện KT đá cầu:
x
x
x
x
x
x
x
x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Tiết PPCT: 45 Ngày soạn:........................
Bài: Đá cầu - Chạy bền
I. Nội dung bài giảng: 
	- Đá cầu: Kiểm tra 15 phút
	+ Ôn một số KT đã học, do GV chọn, đấu tập
	+ Học một số điểm trong luật đá cầu (tiếp)
	- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Củng cố các kiến thức kỹ năng KT đá cầu đã học
	- Tăng cường thể lực, nâng cao sức bền, hình thành kỹ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
Thực hiện KT tâng cầu (KT 15 phút)?
3. Bài giảng: 
3.1. Đá cầu: 
- Ôn KT chuyền cầu:
- Tâng cầu một nhịp, đá tấn công bằng mu bàn chân:
- Ôn KT đánh ngực tấn công:
- Ôn KT đá móc bằng mu bàn chân.
- Giới thiệu một số luật đá cầu (tiếp)
(SGV TD 12 tr 95-98)
2. Chạy bền: Tuỳ thuộc vào giới tính và trình độ tập luyện của HS mà GV đưa ra lượng vận động cho phù hợp
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện KT đánh ngực tấn công?
- Thực hiện KT đá móc bằng mu bàn chân
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x 
Đội hình luyện tập đá cầu:
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm tương đương nhau về số lượng. Nhóm 1 tập các nội dung KT đá cầu, nhóm 2 tập các bài tập phát triển thể lực, tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Sau đó 2 nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập luyện KT đá cầu:
x
x
x
x
x
x
x
x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Tiết PPCT: 46 - 47 Ngày soạn:........................
Bài: Đá cầu - Chạy bền
I. Nội dung bài giảng: 
	- Đá cầu: Ôn một số KT đã học(do GV chọn), đấu tập
	- Chạy bền: Một số BT phát triển sức bền, luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Củng cố các kiến thức kỹ năng KT đá cầu đã học
	- Tăng cường thể lực, nâng cao sức bền, hình thành kỹ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
- Thực hiện KT tâng cầu một nhịp đá tấn công bằng mu bàn chân?
3. Bài giảng: 
3.1. Đá cầu: 
- Ôn KT chuyền cầu:
- Tâng cầu một nhịp, đá tấn công bằng mu bàn chân:
- Ôn KT đánh ngực tấn công:
- Ôn KT đá móc bằng mu bàn chân.
2. Chạy bền: 
- Một số BT phát triển sức bền
- Tuỳ thuộc vào giới tính và trình độ tập luyện của HS mà GV đưa ra lượng vận động cho phù hợp
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện KT tâng cầu một nhịp đá tấn công bằng mu bàn chân?
- Thực hiện KT đánh ngực tấn công?
- Thực hiện KT đá móc bằng mu bàn chân
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x 
Đội hình luyện tập đá cầu:
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm tương đương nhau về số lượng. Nhóm 1 tập các nội dung KT đá cầu, nhóm 2 tập các bài tập phát triển thể lực, tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Sau đó 2 nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập luyện KT đá cầu:
x
x
x
x
x
x
x
x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Tiết PPCT: 48 Ngày soạn:........................
Bài: Đá cầu - Chạy bền
I. Nội dung bài giảng: 
	- Đá cầu: Ôn một số KT đã học(do GV chọn), đấu tập theo luật
	- Chạy bền: luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Củng cố các kiến thức kỹ năng KT đá cầu đã học
	- Tăng cường thể lực, nâng cao sức bền, hình thành kỹ năng chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
K
H
ở
I
Đ
ộ
N
G
C
Ơ
B
ả
N
C
Ơ
B
ả
N
K
ế
T
T
H
ú
C
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: 
- Thực hiện KT tâng cầu một nhịp đá tấn công bằng mu bàn chân?
3. Bài giảng: 
3.1. Đá cầu: 
- Tâng cầu một nhịp, đá tấn công bằng mu bàn chân (Cb kiểm tra)
- Ôn KT đánh ngực tấn công:
-Ôn KT đá móc bằng mu bàn chân.
2. Chạy bền: Tuỳ thuộc vào giới tính và trình độ tập luyện của HS mà GV đưa ra lượng vận động cho phù hợp
4. Củng cố bài giảng:
- Thực hiện KT tâng cầu một nhịp đá tấn công bằng mu bàn chân?
- Thực hiện KT đánh ngực tấn công?
- Thực hiện KT đá móc bằng mu bàn chân
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Sử dụng một số bài tập thả lỏng cơ có kết hợp với thở
- Nhận xét đánh giá buổi học.
- Ra BT về nhà, xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình hỏi bài cũ
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x 
Đội hình luyện tập đá cầu:
 x x x x x
 x x x x x
GV tiến hành chia lớp thành 2 nhóm tương đương nhau về số lượng. Nhóm 1 tập các nội dung KT đá cầu, nhóm 2 tập các bài tập phát triển thể lực, tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Sau đó 2 nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
GV làm mẫu, hướng dẫn nội dung tập luyện cho HS sau đó quan sát HS tập luyện, chỉ ra sai lầm (nếu có) của HS, nguyên nhân và cách sửa cho HS.
Đội hình tập luyện KT đá cầu:
x
x
x
x
x
x
x
x
Đội hình củng cố bài giảng:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
X
x x
Đội hình thả lỏng, hồi tỉnh:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình nhận xét, xuống lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Tiết PPCT: 49 Ngày soạn:........................
Bài: Đá cầu
I. Nội dung bài giảng: Đá cầu: Kiểm tra 
II. Mục đích - yêu cầu:
	- Nhằm đánh giá quá trình giảng dạy của GV và học tập của HS 
	- Từ kết quả thu được để đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp và đạt kết quả cao
Kết quả được đánh giá theo bảng sau:
(Mỗi HS thực hiện 5 lần KT tâng cầu 1 nhịp - đá cầu tấn công bằng mu bàn chân)
Loại
Yêu cầu KT
Điểm
A
Có tư thế động tác KT đúng, đẹp, đường cầu đi chính xác, nhanh, mạnh
9-10
B
Có tư thế động tác KT đúng, đẹp; đường cầu đi chính xác, nhanh, mạnh nhưng chỉ được 3/5 lần thực hiện 
7-8
C
Có tư thế động tác KT đúng; đường cầu đi chính xác, nhanh nhưng chỉ được 2/5 lần thực hiện 
5-6
D
Có tư thế động tác KT chưa đúng; đường cầu đi chưa chính xác 
> 5
III. Địa điểm: Sân thể dục trường THPT Tĩnh Gia 2
IV. Tiến trình lên lớp: (Nội dung và phương pháp tập luyện)
Phần
Nội dung
Lượng vận động
Phương pháp tổ chức
SL
TG
1. ổn định tổ chức lớp:
A. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp: CBL
- GV nhận lớp và phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học.
b. Khởi động:
- Tập 6 động tác TD tay không:
+ Động tác 1: Tay ngực.
+ Động tác 2: Lườn
+ Động tác 3: Vặn mình.
+ Động tác 4: Lưng bụng.
+ Động tác 5: Đá chân.
+ Động tác 6: Toàn thân
- Xoay các khớp, ép các dây chằng.
2. Hỏi bài cũ: Không
3. Bài giảng: Thực hiện nội dung yêu cầu KT nhảy xa
5. Hồi tỉnh, nhận xét, xuống lớp:
- Nhận xét đánh giá kết quả KT
- Xuống lớp.
Đội hình nhận lớp:
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Đội hình khởi động:
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
Đội hình KT
x
x

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_12_chuong_trinh_ca_nam_mac_dang_dinh.doc