23 Giáo án Thể dục Lớp 12 – Tiết 35: Ôn tập bóng chuyền – Năm học 2018-2019 – Trường THPT Bưng Riềng mới nhất

I. MỤC TIÊU – YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

a) Kiến thức:

– Học sinh biết: Biết cách thực hiện kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và cách phối hợp các kỹ thuật với nhau.

– Học sinh hiểu: Nhận dạng được cấu trúc của các động tác và có tác động đến tố chất thể lực nào của cơ thể người.

b) Kỹ năng:

– Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể. Kỹ năng vận động và quan sát kỹ thuật.

– Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và cách phối hợp các kỹ thuật với nhau.

– Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác.

– Dựa vào cấu trúc kỹ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến tố chất thể lực có thể tự xây dựng một số động tác bổ trợ kỹ thuật mới.

c) Thái độ, tình cảm:

– Giúp học sinh tự tin vào bản thân, yêu thích môn học, tìm hiểu các tư liệu thông qua các trang mạng xã hội.

– Hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nhóm, tập thể.

– Tham gia tích cực và có ý kiến xây dựng bài thông qua việc hoàn thành phiếu học tập và nhiệm vụ được giao.

– Có thái độ nghiêm túc khi tập luyện.

– Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao tác phong nhanh nhẹn.

d) Định hướng và phát triển năng lực.

– Năng lực kết hợp kỹ năng vận động.

– Năng lực hợp tác.

– Năng lực vận dụng các kỹ năng đã học vào hoạt động thực tế.

– Năng lực điều hành và hỗ trợ người khác học tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác một cách chính xác.

– Năng lực vận động, năng lực thể lực

2.Yêu cầu: Lớp học nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

 

docx
6 trang
Người đăng
haivyp42
Ngày đăng
06/10/2021
Lượt xem
798Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Thể dục Lớp 12 – Tiết 35: Ôn tập bóng chuyền – Năm học 2018-2019 – Trường THPT Bưng Riềng”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 23/11/2018
Tiết: 35
ÔN TẬP BÓNG CHUYỀN
MỤC TIÊU - YÊU CẦU
Mục tiêu:
Kiến thức: 
- Học sinh biết: Biết cách thực hiện kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và cách phối hợp các kỹ thuật với nhau.
- Học sinh hiểu: Nhận dạng được cấu trúc của các động tác và có tác động đến tố chất thể lực nào của cơ thể người.
Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng hoạt động nhóm, tập thể. Kỹ năng vận động và quan sát kỹ thuật.
- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng bằng hai tay trước mặt và cách phối hợp các kỹ thuật với nhau.
- Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác.
- Dựa vào cấu trúc kỹ thuật động tác, sự tác động của các động tác đến tố chất thể lực có thể tự xây dựng một số động tác bổ trợ kỹ thuật mới.
Thái độ, tình cảm:
- Giúp học sinh tự tin vào bản thân, yêu thích môn học, tìm hiểu các tư liệu thông qua các trang mạng xã hội.
- Hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt động nhóm, tập thể.
- Tham gia tích cực và có ý kiến xây dựng bài thông qua việc hoàn thành phiếu học tập và nhiệm vụ được giao.
- Có thái độ nghiêm túc khi tập luyện.
- Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao tác phong nhanh nhẹn.
Định hướng và phát triển năng lực.
- Năng lực kết hợp kỹ năng vận động.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực vận dụng các kỹ năng đã học vào hoạt động thực tế.
- Năng lực điều hành và hỗ trợ người khác học tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác một cách chính xác.
- Năng lực vận động, năng lực thể lực
2.Yêu cầu: Lớp học nghiêm túc dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC
Phương pháp dạy học:
- Phương pháp trực quan, sửa chữa động tác sai.
- Phương pháp hoạt động nhóm.
- Phương pháp sử dụng lới nói.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề.
2.Kỹ thuật dạy học: Tập luyện quay vòng theo từng nhóm học sinh.
3.Thiết bị dạy học
Giáo viên chuẩn bị:
- Tranh ảnh.
- Bóng chuyền, còi..
- Các phiếu học tập
- Sân bóng chuyền, lưới.
Học sinh chuẩn bị: Trang phục thể dục, bút.
Bảng mô tả mức độ nhận thức
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Bóng chuyền
- Nhớ và biết tên các bài tập bổ trợ kỹ thuật.
Biết được các kỹ thuật cơ bản của Bóng chuyền .
- Nhớ và đọc được các kỹ thuật cơ bản của Bóng chuyền .
- Thực hiện được các động tác một cách thuần thục.
- Có thể tự điều hành bản thân hoặc người khác thực hiện động tác.
 - Bước đầu biết nxét đgiá động tác người khác.
- Có thể tự nhận xét đánh giá kỹ thuật động tác của người khác.
- Biết cách điều chỉnh sửa sai cho người khác.
TỔ CHỨC DẠY HỌC
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Hoạt động khởi động
Nhận lớp
 + Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu tiết học.
Khởi động:
+ Khởi động chung: Xoay các khớp, ép dọc, ép ngang và các động tác căng cơ.
+ Khởi động chuyên môn:Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, chạy tăng tốc.
Kiểm tra bài cũ
Kỹ thuật đệm bóng và chuyền bóng bằng hai tay trước mặt.
B.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Ôn đệm bóng, chuyền hai, và đập bóng
C. Hoạt động thực hành
Hoạt động nhóm
 - Trong nhóm các h/s tự nghiên cứu kỹ thuật các động tác và thay nhau thực hiện lần lượt từng động tác
Hoạt động ứng dụng
Bóng chuyền
Các nhóm trình diễn kết quả luyện tập các kỹ thuật
Hoạt động mở rộng
 + Hồi tĩnh, thả lỏng cơ và khớp. 
 + Giao bài tập về nhà. 
 + Nhận xét đánh giá.
 + Xuống lớp.
6-8 phút
8-10 phút
15 phút
7 phút
5 phút
-Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang
- Đội hình nhận lớp
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 GV
 - Đội hình khởi động chung
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 LT
+ Đội hình khởi động chuyên môn 4 hàng ngang.
 €€€€€€€ 
 €€€
€(GV) €(LT) 
Gọi học sinh lên thực hiện từng kỹ thuật 
Cho học sinh nhận xét rồi giáo viên nhận xét
GV làm mẫu thị phạm kết hợp phân tích kỹ thuật động tác.
Chia lớp thành các nhóm từ 4- 8 em tự nghiên cứu lại và thay nhau thực hiện lần lượt từng động tác.
Tập luyện theo các nhóm. Mỗi nhóm khoảng 4 - 8 học sinh
 €€€€
 €€€€
Tập một bên tung bóng một bên đệm bóng sau đó đổi lại..
Tâp chuyền qua chuyền laïi.
Tập tại chổ mô phỏng động tác.
GV quán xuyên, bao quát chung, kết hợp sửa kỹ thuật sai của các nhóm.
 GV quan sát sửa sai và chỉ ra điểm sai hs
Mỗi nhóm cử 2 bạn lên thực hiện những động tác đã học.
GV và những học sinh ở dưới quan sát đánh giá nhận xét theo mức độ Tốt, Khá, TB, Yếu.
- Đội hình lớp thả lỏng
€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 LT
- Đội hình xuống lớp
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 €€€€€€€€€
 GV
Rút kinh nghiệm:
HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG
Bước sang tuần học tới HS gửi phiếu cho GV trước giờ hoạt động GDTC.
Họ và tên :........................................
Lớp : ...........................................
Tự đánh giá kết quả 
TT
Nội dung
Tự đánh giá mức độ thực hiện
Thực hiện được
Thực hiện
cơ bản đúng
Chưa thực hiện được
1
Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay ( đệm bóng)
2
Kỹ thuật chuyền bóng bằng hai tay trước mặt ( chuyền hai)
3
Kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện
4
Bài tập di chuyển khi thi đấu bóng chuyền
5
Kỹ thuật kết hợp giữa các kỹ thuật

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_the_duc_lop_12_tiet_35_on_tap_bong_chuyen_nam_hoc_20.docx