7 Bài tập mệnh đề quan hệ nâng cao chọn lọc lớp 8 mới nhất! mới nhất

Bài tập mệnh đề quan hệ nâng cao chọn lọc lớp 8 mới nhất!

Các đại từ quan hệ

Trong chương trình Tiếng Anh lớp 8, học sinh sẽ được học những kiến thức có liên quan đến các bài tập mệnh đề quan hệ nâng cao và cơ bản. Đây là kiến thức quan trọng, thường xuất hiện trong các bài trắc nghiệm hoặc bài tập viết lại câu. Trong đó quan trọng nhất là đại từ quan hệ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Có 5 đại từ quan hệ được sử dụng trong Tiếng Anh:

  • Who: thay thế cho danh từ chỉ người. Nó đóng vai trò làm chủ ngữ của mệnh đề quan hệ.
  • Whom: là đại từ thay thế cho danh từ chỉ người, là túc từ cho động từ
  • Which: thay thế cho từ chỉ vật. Sau đó có thể là động từ hoặc một chủ ngữ
  • That: có vai trò như who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác định. Thường dùng trong so sánh cao nhất hoặc có các từ only, the first, the last.
  • Whose: dùng để chỉ sự sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật. Sau đó là một danh từ.

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 8 vòng 1 năm 2022 – 2023
Capture 7
Capture 1 4
Capture 2 2

Những điều cần lưu ý về mệnh đề quan hệ

Bài tập về mệnh đề quan hệ nâng cao thường xuyên xuất hiện trong các đề thi học kì 1, học kì 2 Tiếng Anh 8. Tuy nhiên, khi làm bài học sinh cần lưu ý những điều sau:

  • Trước những đại từ quan hệ kể trên sẽ có dấu phẩy nếu trước đó là một tên riêng. Các trường hợp danh từ có chứa sở hữu (her, his, …) hoặc là vật hiển nhiên như moon, sun, earth thì cũng cần dấu phẩy.
  • Có thể bỏ đại từ quan hệ (trừ ‘that’) nếu nó đóng vai trò là tân ngữ, không chứa phẩy hay giới từ phía trước.
  • ‘That’ không được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định (có dấu phẩy) và có giới từ phía trước.
  • Nếu đại từ quan hệ dùng để chỉ cho 2 người trở lên hoặc thay thế cho cả người và vật thì phải dùng ‘that’.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung