7 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông đầy đủ nhất mới nhất

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông đầy đủ nhất

Các trường hợp đồng dạng cơ bản cần ghi nhớ

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông là dạng toán hình học lớp 8. Thay vì việc sử dụng tính chất của tam giác thường, các trường hợp tam giác vuông đặc biệt hơn một chút. Dưới đây là liệt kê của chúng tôi về các trường hợp của loại tam giác này.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

  • Trường hợp 1: Hai tam giác vuông có hai góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau
  • Trường hợp 2: Hai cạnh góc vuông của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh góc vuông tương ứng của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau
  • Trường hợp 3: Nếu một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác này tỉ lệ tương ứng với cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau
Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Những dạng bài tập có liên quan đến đồng dạng tam giác vuông

Về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông có nhiều dạng toán có liên quan. Dưới đây là những tổng hợp các dạng toán của chúng tôi:

  • Dạng 1: Chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng
  • Dạng 2: Tìm các yếu tố chưa biết của tam giác: cạnh, góc, đường cao, đường trung tuyến, diện tích, …
  • Dạng 3: Chứng minh biểu thức đã cho
  • Dạng 4: Thiết lập biểu thức liên quan

Có thể bạn quan tâm:  Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Có thể nói, ứng dụng của đồng dạng tam giác vuông là rất nhiều. Đồng thời đây còn là kiến thức nền tảng đến hết chương trình Toán 12. Do đó, việc nắm vững cách làm từng dạng bài là vô cùng quan trọng. Như vậy, các bạn mới có cơ sở vững chắc học tốt toán hình.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung