7 Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 8 năm học 2020 – 2021 – Bộ đề có đáp án mới nhất

Đề thi học kì 1 Tiếng Anh 8 năm học 2020 – 2021 – Bộ đề có đáp án

Phân phối học kì 1 Anh 8

Chúng tôi đã đề cập đến đề thi học kì 1 Toán 8, Văn 8, trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu về đề thi học kì 1 Tiếng Anh 8. Vậy trong học kì  này, học sinh cần học những chủ điểm nào?

Dưới đây là những chủ đề trong học kì 1:

 • Unit 1: My friends
 • Unit 2: Making arrangements
 • Unit 3: At home
 • Unit 4: Our past
 • Unit 5: Study habit
 • Unit 6: The young pioneer club
 • Unit 7: My neibourhood
 • Unit 8: Country life and city life
 • Unit 9: A first-aid course
 • Unit 10: Recycling
 • Unit 11: Traveling around Vietnam
 • Unit 12: Vacation abroad

Nhìn chung, lớp 8 có nhiều chủ điểm hơn lớp 6 và lớp 7. Học kì 1 cũng có nhiều chủ đề hơn học kì 2 Tiếng Anh 8. Do đó, các bạn nên dành nhiều thời gian vào sắp xếp việc học và ôn tập nhé!

screenshot 3265

Những cấu trúc ngữ pháp trọng tâm

Bên cạnh những chủ đề trong đề thi học kì 1 Tiếng Anh 8, chúng tôi sẽ đề cập đến những cấu trúc ngữ pháp như sau:

 • Cấu trúc enough…too
 • Thứ tự của tính từ bổ nghĩa cho danh từ
 • Thì tương lại gần
 • Phân biệt must và have to
 • Đại từ phản thân
 • Thì quá khứ đơn
 • Tính từ và trạng từ
 • Câu cầu khiến gián tiếp
 • Danh động từ
 • Động từ khuyết thiếu
 • Thì hiện tại hoàn thành
 • So sánh bằng. So sánh hơn kém
 • Câu bị động
 • Phân từ hiện tại và phân từ quá khứ
 • Thì quá khứ tiếp diễn

Có thể bạn quan tâm:  Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 1 năm 2017-2018

Có rất nhiều cấu trúc ngữ pháp cần phải ghi nhớ cho đề thi học kì 1 này. Do đó, các bạn cần dành nhiều thời gian luyện tập để ghi nhớ và sử dụng thành thạo những cấu trúc này. Chúc các bạn học thật tốt nhé!

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Trần Thị Nhung