7 Tỉ khối là gì? Tỉ khối chất khí, cách thu khí trong phòng thí nghiệm mới nhất

Tỉ khối là gì? Tỉ khối chất khí, cách thu khí trong phòng thí nghiệm

Tỉ khối của chất khí là kiến thức các bạn được học trong chương trình Hoá học lớp 8. Một chương trình học mới hoàn toàn với học sinh lớp 8. Đây là một nội dung trong chương Mol và tính toán hoá học. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ kiến thức lí thuyết về tỉ khối và tỉ khối chất khí là gì? Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Tỉ khối là gì? Tỉ khối chất khí là gì?

Tỉ khối là khái niệm chỉ được sử dụng cho chất khí.

  • Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol của khí B (MB).
  • Để biết khí A nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần, chúng ta sẽ so sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng “mol không khí” là 29 g/mol.

Tỉ khối là công thức xác định phân tử khối của chất khí A so với chất khí B. Từ đó, ta có thể biết được chất A nặng hay nhẹ hơn chất B bao nhiêu lần.

Để thu khí trong phòng thí nghiệm, các bạn có hai phương pháp để tiến hành. Đó là:

  • Phương pháp đẩy không khí.
  • Phương pháp đẩy nước.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp các công thức hóa học lớp 8

Để nắm vững công thức tính tỉ khối và chi tiết các phương pháp thu khí. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Một số cách tính tỉ khối khác.

  • Cách tính tỉ khối của khí A so với Hidro: dA/H2 = MA/2
  • Cách tính tỉ khối của khí A so với Heli: dA/He = MA/4
  • Cách tính tỉ khối của khí A so với Oxi: dA/O2 = MA/32
  • Cách tính tỉ khối của khí A so với hỗn hợp khí B: dA/B = Mhh(A)/B
screenshot 2193 1
screenshot 2194

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài