9 Hóa 9 bài 2 giải chi tiết bài tập SGK: Một số oxit quan trọng mới nhất

Hóa 9 bài 2 giải chi tiết bài tập SGK: Một số oxit quan trọng

Hóa 9 bài 2 chúng ta sẽ được làm quen với một số oxit quan trọng. Tài liệu dưới đây giúp các em giải các bài tập trong SGK bài Một số oxit quan trọng. Đặc biệt, có phương pháp giải hướng dẫn các em làm bài tập tốt hơn. Giúp các em hoàn thành tốt các đề thi học kì 1 Hóa 9.

Nội dung Chương 1 Hóa 9

 • Bài 1: Tính chất hóa học của oxit và Khái quát về sự phân loại oxit
 • Bài 2: Một số oxit quan trọng
 • Bài 3: Tính chất hóa học của axit
 • Bài 4: Một số axit quan trọng
 • Bài 5: Luyện tập Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài 6: Thực hành tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài 7: Tính chất hóa học của bazo
 • Bài 8: Một số bazo quan trọng
 • Bài 9: Tính chất hóa học của muối
 • Bài 10: Một số muối quan trọng
 • Bài 11: Phân bón hóa học
 • Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • Bài 13: Luyện tập chương 1 Các loại hợp chất vô cơ
 • Bài 14: Thực hành Tính chất hóa học của bazo và muối

Những điểm cần lưu ý khi làm bài tập Oxit bài 2 hóa 9

 • Trước khi làm bài tập Oxit, các em cần nắm vững những khái niệm và tất cả những lý thuyết cần thiết nhất trong bài học này. Các oxit quan trọng trong bài và phân biệt được oxit kim loại (oxit bazo), oxit phi kim (oxit axit) và oxit lưỡng tính, oxit trung tính.
 • Tính chất hóa học của oxit bazo:
  + Tác dụng với nước tạo dung dịch bazo (chỉ xảy ra trong trường hợp oxit của K, Na, Ca và Ba)
  + Tác dụng với dung dịch axit tạo muối và nước
  + Tác dụng với oxit axit tạo ra muối
 • Tính chất hóa học của oxit axit:
  + Tác dụng với nước tạo dung dịch axit tương ứng
  + Tác dụng với dung dịch bazo tạo muối và nước
  + Tác dụng với oxit bazo tạo ra muối
 • Những oxit và tác dụng được với dd axit vừa tác dụng được với dd bazo được gọi là oxit lưỡng tính. Ví dụ Al2O3, Zn2O,…
 • Những oxit không thể tác dụng được với dd axit và cả dd bazo, được gọi là oxit trung tính, hay oxit không tạo muối. Ví dụ: NO, CO,…
  Xem hướng dẫn giải bài 2 hóa 9 dưới đây!
Giải chi tiết bài tập SGK hóa 9 bài 2: Một số oxit quan trọng

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn quan tâm:  Giải bài 8 SGK Hóa 9: Một số bazơ quan trọng

Sưu tầm: Lê Anh