9 Ưu thế lai – Sinh học 9 mới nhất

Ưu thế lai – Sinh học 9

Ưu thế lai là kiến thức các bạn được học trong chương Ứng dụng di truyền của chương trình Sinh học lớp 9. Mục tiêu của bài học yêu cầu các bạn nắm vững Khái niệm, Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai và các phương pháp tạo ưu thế lai. Để hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi đã tổng hợp đầy đủ kiến thức lý thuyết cần nhớ. Mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

Khái niệm và nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai.

Khái niệm: Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 khoẻ hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng hình thái và năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội hơn cả hai dạng bố mẹ.

Nguyên nhân của hiện tượng ƯTL:

  •  Khi lai giữa hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Ở con lai F1 chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện. Đặc tính xấu không được biểu hiện nên con lai F1 có nhiều đặc điểm tốt như mong muốn.
  • ƯTL giảm dần do qua phân li tỉ lệ gen dị hợp giảm, gen đồng hợp tăng ở các thế hệ sau. (có gen đồng hợp lặn gây bệnh)
  • Muốn duy trì ƯTL , khắc phục hiện tượng trên phải dùng phương pháp nhân giống vô tính. (giâm, triết, ghép, vi nhân giống…).
  • ƯTL thường xuất hiện khi lai các tính trạng số lượng.

Có thể bạn quan tâm:  Quần xã sinh vật – Giải bài tập SGK Sinh học 9

Phương pháp tạo ưu thê lai.

Có hai phương pháp chính:

  • Phương pháp tạo ƯTL ở cây trồng.
  • Phương pháp tạo ƯTL ở vật nuôi.

Để nắm vững chi tiết kiến thức về các phương pháp ƯTL, mời các bạn tham khảo bài học bên dưới.

ưu thế lai
screenshot 2572 1
screenshot 2573

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm:  Thu Hoài