Anh (chị) hãy đọc văn bản sau Nơi Dựa… Những hình tượng người dàn bà – em bé, người chiến sĩ – bà cụ già gợi trong anh (chị) suy nghĩ gì về nơi dựa trong cuộc sống