Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng một số sinh viên Việt Nam đi du học ở nước ngoài nhưng dành quá nhiều thời gian cho việc chơi bời, giải trí mà chưa chăm chỉ học tập, rèn luyện để khi trở về góp phần xây dựng đất nước