Tản mạn về Sài Gòn

CẤM TỤ TẬP

Đọc khoảng: < 1 phút TỤ TẬP NÈ…!!! oOo Tụi này không “tó” nó không ngay?! (túm) Tụ tập… còn la ỏm tỏi này! Cách giãn mỗi thằng hai mét vậy Phòng ngừa triệu chứng…cứng… hay lây Phố trên bịt kín nhìn oai oải Đường dưới giăng dây ngó trậm trầy Vượt trạm lúc nào… ai đã thấy? Bây giờ cớ sự… xử sao đây?! 01/09/21

Back to top button