Tản mạn về Sài Gòn

CẮT… HẾT CHO CHỊ?!

Đọc khoảng: < 1 phút CẮT… HẾT CHO CHỊ?! oOo Giận quá phải la cái tụi nầy! Không tròn trách nhiệm chỉ giăng dây Ngoài kia nóng sốt ho đầy dẫy… Lương lãnh liền xì rúc ở đây?! Ăn mặc chỉnh chu dòm phát ngấy! Hình hài bảnh tỏn ngó thêm ngây! Vô công rỗi việc, quen đùn đẩy Chị mắng cho chừa để khỏi lây…! 26/07/2021

Back to top button