Tản mạn về Sài Gòn

CHẠY RONG…

Đọc khoảng: < 1 phútCHẠY RONG… oOo Thôi đừng ngóng cổ đợi và mong! Tánh Chả hung hăn lại bốc đồng Xuống phố hay dòm em õng ẹo! Ra đường khoái liếc ả nhong nhong! Công văn giãn cách gom ngừa dịch Chỉ thị ngăn lây nhốt để phòng Bất kể khuyên can càng lếu láo Bây giờ xe hốt đỡ đi rong! 25/07/2021

Back to top button