Tản mạn về Sài Gòn

CHỊ.ỊCH NHẦM!

Đọc khoảng: < 1 phút CHỊ-ỊCH NHẦM…?! oOo Tình huống xem ra cũng lạ kỳ? Chịch rùi chửa biết chịch liều chi? Lụi ngay hai phát còn đau hỉ… ? Tên vẫn trùng tên cũng thuốc nì…?! Dư giả mở lòng ban miễn phí Còn thừa ép bụng biếu cho mi Thương anh bị phóng buồn xu xị… Chưng hửng… vừa tiêm cái giống gì?! 16/08/21

Back to top button