Tản mạn về Sài Gòn

CHÍCH RỒI NHA!

Đọc khoảng: < 1 phút CHÍCH RỒI NHA…! oOo Ẻm mới vừa tiêm một mũi rồi! Thoạt đầu tê tái… Ối mèn ôi! Lụi xong khỏi rút vừa kêu nhói Chích đã chừa kim để dấu lòi…! Quà tặng giao dùm xin chớ hỏi Biếu không gửi ké hổng nên đòi Xá gì chút đỉnh đau và mỏi Hàng thiệt thiên nhiên hiếm… của Trời! 19/08/21

Back to top button