Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ – Quy tắc đánh dấu thanh

Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ – Quy tắc đánh dấu thanh

Hướng dẫn

I. NGHE VIẾT

– Viết đúng chính tả.

– Chú ý cách viết tên riêng người nước ngoài: Phrăng Đơ Bô-en

II. LÀM BÀI TẬP

* Bài tập 2: So sánh hai tiếng nghĩa chiến về cấu tạo:

+ Giống nhau: hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái, đó là các nguyên âm đôi.

+ Khác nhau: tiếng chiến có âm cuối, tiếng nghĩa không có.

* Bài tập 3

Quy tắc: + Dấu thanh đặt ở âm chính.

+ Trong tiếng nghĩa (không có âm cuối: đặt ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi).

+ Trong tiếng chiến (có âm cuối): đặt dấu thanh ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi.

Minh Nguyệt


Có thể bạn quan tâm

  • Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-li, con – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa ươ / ưa)
  • Chính tả: Nghe – viết: Trong lời mẹ hát – Luyện tập viết hoa
  • Chính tả: Nhớ – viết: Sang năm con lên bảy – Luyện tập viết hoa
  • Chính tả: Nghe – viết: Kì diệu rừng xanh – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa yê / ya)
  • Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương – Luyện tập đánh dấu thanh (Các tiếng chứa iê / ia)
  • Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh – Quy tắc đánh dấu thanh
  • Chính tả: Nghe – viết: Hà Nội – Ôn tập về quy tắc viết hoa (Viết tên người, tên địa lí Việt Nam)
  • Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa

Xem thêm:  Luyện từ và câu: Từ đồng âm