Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện Trời – Phân biệt s/x, o/ô – Viết tên riêng nước ngoài

Chính tả: Nghe – viết: Cóc kiện Trời – Phân biệt s/x, o/ô – Viết tên riêng nước ngoài

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Cóc kiện Trời

– Các từ nào trong bài chính tả được viết hoa? Vì sao?

Các từ Thấy, Dưới được viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Các từ Cóc, Trời, Cua, Gấu, Cọp, Ong, Cáo cũng đều được viết hoa vì đó là những tên riêng của các nhân vật.

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á:

Bru-nây, Cam-pu-chia, Đông Ti-mo, In-đô-nê-xi-a, Lào.

3. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

cầy sào, xào nấu, lịch sử, đối xử

b) o hay ô?

chín mọng, mơ mộng, hoạt động,đọng

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
  • Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/inh
  • Chính tả: Nghe – viết: Người mẹ – Phân biệt d/gi/r, ân/âng
  • Tập đọc: Nắng phương Nam
  • Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài
  • Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông – Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi,dấu ngã
  • Chính tả: Nghe – viết: Tiếng hò trên sông – Phân biệt ong/oong, s/x, ươn/ương
  • Chính tả: Nghe viết: Ai có lỗi – Phân biệt uêch/uyu, s/x, ăn/ăng

Xem thêm:  Soạn bài lớp 11: Một thời đại trong thi ca