Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên – Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc

Chính tả: Nghe – viết: Nhà rông ở Tây Nguyên – Phân biệt ưi/ươi, s/x, ât/âc

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: NHÀ RÔNG Ở TÂY NGUYÊN (trích)

2. Điền ưi hay ươi?

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm

– mát rượi, gửi thư, tưới cây

3. Tìm các tiếng có thể ghép với:

a) – xâu: xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh,…

– sâu: sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ,…

– xẻ: mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ,…

– sẻ: chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo,…

b) – bật: bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật,…

– bậc: bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất,…

– nhất: nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí,…

– nhấc: nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân,…

Minh Nguyệt

Có thể bạn quan tâm

  • Chính tả: Nghe – viết: Đối đáp với vua – Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
  • Chính tả: Nghe – viết: Chơi chuyền – Phân biệt ao/oao, l/n, an/ang
  • Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa – Phân biệt l/n, v/d
  • Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học – Phân biệt eo/oeo, s/x, ươn/ương
  • Kể chuyện: Hai Bà Trưng
  • Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha – Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc
  • Ôn cuối học kì I
  • Chính tả: Nghe – viết: Hai Bà Trưng – Phân biệt l/n, iêt/iêc

Xem thêm:  Phân tích bài ca dao “Khăn thương nhớ ai” lớp 10