Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu – Ôn tập quy tắc viết c / k, g / gh, ng / ngh

Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu – Ôn tập quy tắc viết c / k, g / gh, ng / ngh

Hướng dẫn

1. Nghe viết

– Trình bày đúng bài chính tả theo thể thơ lục bát

– Chú ý: Các từ ngữ dễ sai mênh mông, biển lúa, rập rờn…

2. Hoàn chỉnh bài văn Ngày độc lập

Lời giải đúng

Các tiếng cần điền vào: ngày, ghi, ngát, ngữ, nghỉ, gái, có, ngày, của, kết, của, kiên, kỉ.

3. Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống

Âm đầu

Đứng trước i, ê, e

Đứng trước các âm còn lại

Âm “cờ”

Viết là k

Viết là c

Âm “gờ”

Viết là gh

Viết là g

Âm “ngờ”

Viết là ngh

Viết là ng

Minh Nguyệt


Có thể bạn quan tâm

  • Giáo án bài thự hành các kiểu câu trong văn bản soạn theo 5 hoạt động
  • Tập đọc: Người gác rừng tí hon
  • Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh
  • Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
  • Soạn bài: Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
  • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
  • Soạn bài: Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

Xem thêm:  Tập làm văn: Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)