Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.

Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/ tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng
                                                                   (Đơn vị: nghìn đồng)

 

Trả lời:

Vẽ biểu đồ

%C4%90%E1%BB%8Ba ly 12 9
Biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004

Cho bảng số liệu sau: So sánh và nhận xét mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng qua các năm.

%C4%90%E1%BB%8Ba ly 12 10
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng (Đơn vị: nghìn đồng)

So sánh và nhận xét

– Giai đoạn 1999 – 2004, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng đều tăng (riêng ở Tây Nguyên, từ năm 1999 đển năm 2002 giảm, đến năm 2004 tăng đáng kể), trong đó vùng Đông Bắc có tốc độ tăng nhanh tiếp theo là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

–  Có sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng.

+ Đông Nam Bộ có thu nhập hình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước (833,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Tây Bắc (265,7 nghìn đồng).

+ Các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn mức trung hình cả nước (năm 2004): Đông Nam Bộ, Đồng hằng sông Hồng.

+ Các vùng còn lại có thu nhập hình quân đầu ngươi/tháng thấp hơn mức trung bình cả nước.

Bài 19a Trang 49 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Cho bảng số liệu sau:

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG GIỮA CÁC VÙNG

(Đơn vị: nghìn đồng)

Vùng

Năm 1999

Năm 2010

Cả nước

295.0

1387.0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

210.0

905.0

Đồng bằng sông Hồng

280.3

1581.0

Bắc Trung Bộ

212.4

950.0

Duyên hải Nam Trung Bộ

252.8

1159.0

Tây Nguyên

344.7

1088.0

Đông Nam Bộ

527.8

2304.0

Đồng bằng sông Cửu Long

342.1

1247.0

a) vẽ biểu đồ ( thanh ngang) thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2010

Trả lời:

%C4%90%E1%BB%8Ba ly 12 11

Bài 19b Trang 49 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Nhận xét sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng

Trả lời:

Sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng:

– Giai đoạn 1999 – 2010, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng đều tăng.

– Có sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng:

+ Đông Nam Bộ có thu nhập hình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước (2304,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (905,0 nghìn đồng).

+ Các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn mức trung hình cả nước (năm 2010): Đông Nam Bộ, Đồng hằng sông Hồng.

+ Các vùng còn lại có thu nhập hình quân đầu ngươi/tháng thấp hơn mức trung bình cả nước.

Bài 19c Trang 50 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước

Trả lời:

Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước vì:

– Đông Nam Bộ là vùng dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Năm 2010 là 2304 nghìn đồng/ người.

– Có điều kiện thuận lợi, năng động, ưu thế về vị trí địa lý, về nguồn lao động lành nghề, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

– Đông nam bộ là trung tâm kinh tế, chính trị, chiếm phần lớn diện tích vùng kinh tế trọng điểm, cơ cấu ngành kinh tế hợp lý nên thu nhập bình quân cao.

– Đông Nam Bộ là vùng có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển.

Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Đồng bằng sông Hồng có nhiều diều kiện để phát triển kinh tế hơn so với đồng bằng Sông Cửu Long: Có nhiều trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông quan trọng, nhiều tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm…

Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế có lịch sử khai thác lâu đời hơn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, có tổng thu nhập rất lớn.

Bài 19d Trang 50 Sách bài tập(SBT) Địa lý 12

Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long

Trả lời:

Đồng bằng sông Hồng có nhiều diều kiện để phát triển kinh tế hơn so với đồng bằng Sông Cửu Long: Có nhiều trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông quan trọng, nhiều tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm…

Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế có lịch sử khai thác lâu đời hơn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, có tổng thu nhập rất lớn.

Xem thêm:

  • Viết bài văn nghị luận về chủ quyền dân tộc
  • Nghị luận xã hội: Muốn thành công, bạn không cần là người giỏi nhất. Hãy là người ham học hỏi nhất
  • Viết đoạn văn Nghị luận xã hội về vai trò của ý chí trong cuộc sống
  • Đoạn văn mẫu nghị luận xã hội: Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn
  • Đề đọc hiểu môn văn có đáp án: Bài thơ Mẹ- Bằng Việt