Tản mạn về Sài Gòn

CHUYỀN TIN…

Đọc khoảng: < 1 phút CHUYỀN TIN…?! oOo Khu vực cách ly cấm hổng vào! Cũng vì chứng bệnh thích tào lao Tụ ba tụ bảy dù ngăn chốt! “Tám” chuyện sơ sơ bất chấp rào! Lót dép toạ thiền khi bức xúc Xăn quần ngồi bẹp bởi lao đao Lê la khắp xóm mình tâm sự… Tuồng bụng huyên thuyên…đủ kép đào! 28/07/2021 (ảnh sưu tầm)

Back to top button