Tản mạn về Sài Gòn

CỨU TRỢ KHẨN

Đọc khoảng: < 1 phút CỨU TRỢ KHẨN (Hàng thiết yếu) oOo Cứu trợ nhiệt tình gửi quý anh Hàng mềm thiết yếu…nụ còn xanh! Cách ly ngặt nghẽo còi teo tóp… Phong toả dài ngoằng ốm móp ranh… Khấm khá xin nhường cho kẻ thiếu! Khó khăn cứ lựa khỏi tranh giành! Nhất thời tuyển được chừng nhiêu đó! Sắp xếp êm nhà kẻo xác… banh?! 12/08/2021

Back to top button