Tản mạn về Sài Gòn

DỊT RỘ

Đọc khoảng: < 1 phút DỊT RỘ… oOo Hãy ở nhà thôi hỡi mọi người! Tình hình mắc dịch vẫn chưa vơi Ngoài kia lớp lớp dường hăng máu Trước mắt hàng hàng đã sục sôi Cố thủ cơ may còn sống sót! Càng gàn ỷ lại thế là toi…! Một khi đủ sức là công phá Dẫu có “vác – xin”* chuyện lỡ rồi?! 27/07/21 *Vaccine

Back to top button