Tản mạn về Sài Gòn

ĐƯỜNG LÂY

Đọc khoảng: < 1 phútĐƯỜNG LÂY…! oOo Bi giờ mới phát hiện đường lây Nhiễm cúm “Cô-rô”* quả cũng hài…! Phát khởi gieo mầm qua tiếp xúc Khơi nguồn đại hoạ bởi từ đây Cấp cao chính khách mừng… tay bắt! Hội nghị bàn tròn thuận… bắt tay! Ký kết xong xuôi còn đưa đẩy Đẩy đưa rốt cuộc…nó bầy hầy! 24/07/2021 *Corona Virus

Back to top button