Em có suy nghĩ gì về câu nói: ” Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… xuống thấp”

Đề bài: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế yếu rồi xuống thấp”, Từ ý kiến trên hãy trình bày ý kiến của anh chị về rèn luyện tài đức và trách nhiệm với quốc gia của mỗi con người”.

Hướng dẫn

Mở bài Em có suy nghĩ gì về câu nói: ” Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… xuống thấp”

Mỗi chúng ta là cá thể để tạo nên một xã hội chính vì thế để rèn luyện cả về đức và tài mỗi chúng ta phải ra sức học tập rèn luyện và phát triển bản thân của mình mỗi ngày, đúng như câu nói: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí mạnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí yếu thì thế yếu rồi xuống thấp”. Chính vì thế mỗi chúng ta cần phải ra sức rèn luyện tài đức và có trách nhiệm hơn với quốc gia của mình, mỗi cá nhân là một tấm gương sáng làm nên một xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Thân bài Em có suy nghĩ gì về câu nói: ” Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… xuống thấp”

Hiền tài là những vị hiền nhân, người có tài với một đất nước, một quốc gia, mỗi một quốc gia muốn phát triển thì cần phải xây dựng và là nguồn trụ cột của mỗi đất nước, mỗi quốc gia với dân tộc của mình, nguyên khí mạnh thì đất nước mới mạnh. Xã hội xuất hiện nhiều nhân tài và góp phần xây dựng một đất nước giàu mạnh, phát triển toàn diện và có ý nghĩa to lớn trong cuốc sống của mỗi con người.

Xem thêm:  Lập dàn ý đề bài: Nghệ thuật gây thiện cảm

Như chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã từng nói, muốn một đất nước phát triển, mỗi cá nhân chúng ta phải ra sức học tập để có thể sánh với các cường quốc năm châu, muốn đứng trên toàn cầu để tự hào về dân tộc, với đất nước của mình, nguyên khí mạnh là thế nước mạnh. Một quốc gia muốn phát triển giàu mạnh thì nguyên khí của đất nước đó cũng phải giàu mạnh, đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Hiền tài là những con người có ích cho xã hội, là nguyên khí của đất nước, vận mệnh của đất nước phụ thuộc vào những vị hiền tài của đất nước, nguyên khí mạnh ắt thế nước mạnh, nguyên khí yếu thì vận mệnh đất nước yếu, chính vì thế mỗi cá nhân của chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc xây dựng nên một đất nước giàu mạnh, phát triển và sánh vai với các cường quốc năm châu.

Hiền tài là vận mệnh của một đất nước, như chúng ta đều thấy mỗi một quốc gia, mỗi dân tộc đều coi trọng và ca ngợi những người hiền tài, những người hiền tài làm nên một đất nước phát triển giàu mạnh, ở đó con người có một môi trường năng động, tích cực để phát triển chính mình, phát triển được tài năng cho đất nước của mình.

Một đất nước để phát triển thịnh vượng, mỗi chúng ta cần phải có những đóng góp to lớn cho đất nước của mình bằng việc ra sức học hỏi, phát triển được bản thân của mình, luôn gây dựng và rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày, luôn học hỏi không ngừng, để luôn gây dựng được một đất nước giàu mạnh, con người được học hỏi và phát triển không ngừng, xây dựng một đất nước giàu mạnh hơn.

Xem thêm:  Soạn văn Tam đại con gà chương trình Ngữ văn 10

Đảng và nhà nước của chúng ta luôn trọng dụng những vị hiển tài của đất nước, luôn khuyến khích phát triển nhân tài cho một đất nước, một dân tộc, để có được một xã hội văn minh, hiện đại, có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới. Mỗi chúng ta cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc rèn luyện bản thân, phát triển hệ thống tri thức, rèn luyện kĩ năng, kinh nghiệm trong quá trình sống của mỗi người.

Kết luận Em có suy nghĩ gì về câu nói: ” Hiền tài là nguyên khí của quốc gia… xuống thấp”

Hiền tài là nguyên khí của mỗi quốc gia, chính vì thế mỗi cá nhân của chúng ta cần phải tích cực học tập, chủ động, không ngừng để nâng cao được giá trị của bản thân. Mỗi chúng ta cần phải học hỏi không ngừng, luôn có ý thức rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày, tích cực học hỏi, rèn luyện giá trị cho bản thân mỗi ngày. Luôn nâng cao được tinh thần, trách nhiệm sống của mình với đất nước, với giá trị của bản thân. Luôn học hỏi và rèn luyện bản thân của mình mỗi ngày, học tập, nâng cao tri thức của bản thân.

TÙ KHÓA TÌM KIẾM

SUY NGHI CUA ANH CHI VE CAU HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA

SUY NGHĨ CỦA ANH CHỊ VỀ CẦU HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA

Xem thêm:  Giới thiệu về sự nghiệp sáng tác của tác giả Hồ Chí Minh

ANH CHI CO SUY NGHI GI VE CAU HIEN TAI LA NGUYEN KHI CUA QUOC GIA

ANH CHỊ CÓ SUY NGHĨ GÌ VỀ CẦU HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ CỦA QUỐC GIA