Giải Lý lớp 6 Bài 16: Ròng rọc

Giải Lý lớp 6 Bài 16: Ròng rọc

Bài C1 (trang 50 SGK Vật Lý 6):

Hãy mô tả ròng rọc vẽ ở hình (SGK).

Lời giải:

Hình a là ròng rọc cố định gồm một bánh xe quay quanh mộ trục cố định, vành bánh xe có rãnh để đặt dây kéo có một đầu mang móc để treo vật.

Hình b là ròng rọc động cũng gồm một bánh xe quay quanh một trục không cố định và bánh xe có mang theo móc để treo vật, dây kéo có một đầu buộc vào xà, đâu còn lại dùng để kéo.

Bài C3 (trang 52 SGK Vật Lý 6):

Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh:

a. Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định.

b. Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động.

Lời giải:

a. Kéo vật trực tiếp và kéo vật bằng ròng rọc cố định đều dùng một lực như nhau nhưng khi kéo vật bằng ròng rọc cố định ta có thể đổi hướng của lực kéo được.

b. Kéo vật bằng ròng rọc động hoặc kéo trực tiếp vật không đổi hướng được lực kéo nhưng độ lớn của lực kéo bằng ròng rọc động nhỏ hơn lực kéo trực tiếp vật.

Bài C4 (trang 52 SGK Vật Lý 6):

Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 30: Tổng kết chương II : Nhiệt học

a. Ròng rọc (1) … có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) … thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Lời giải:

a. Ròng rọc (1) cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b. Dùng ròng rọc (2) động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật

Bài C5 (trang 52 SGK Vật Lý 6):

Tìm những thí dụ về ròng rọc.

Lời giải:

Dùng ròng rọc để kéo những vật nặng ở các nơi như: công trường, bến cảng, các kho hàng, xưởng sữa chữa ôtô, …

Bài C6 (trang 52 SGK Vật Lý 6):

Dùng ròng rọc có lợi gì?

Lời giải:

Dùng ròng rọc giúp con người làm việc dễ dàng vì nó có tác dụng thay đổi hướng của lực (ròng rọc cố định) hoặc độ lớn của lực thay đổi (ròng rọc động).

Bài C7 (trang 52 SGK Vật Lý 6):

Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình (SGK) có lợi về lực? Tại sao?

Lời giải:

Nên sử dụng hệ thống ròng rọc ở hình bên phải gồm 2 ròng rọc: 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định có lợi hơn vì nó giúp làm lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật nhiều lần.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Lý lớp 8 Bài 14: Định luật về công
  • Giải Lý lớp 10 Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
  • Soạn văn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
  • Giải Lý lớp 10 Bài 22 : Ngẫu lực
  • Soạn văn bài: Tổng kết về từ vựng
  • Giải Lý lớp 6 Bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)
  • Giải Lý lớp 6 Bài 13: Máy cơ đơn giản
  • Giải Lý lớp 6 Bài 17: Tổng kết chương I: Cơ học

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 15: Đòn bẩy