Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Bài C1 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Có gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và trong cốc thí nghiệm? (xem hình SGK)

Lời giải:

Quan sát thí nghiệm ta thấy:

– Nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng và cốc thí nghiệm lúc đầu bằng nhau

– Sau khi cho đá lạnh vào cốc thí nghiệm thì nhiệt độ nước trong cốc thí nghiệm thấp hơn trong cốc đối chứng

Bài C2 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Có hiện tượng gì xảy ra ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm?

Lời giải:

Ta thấy hiện tượng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm (cốc nước đá) có những giọt nước đọng lại, còn cốc đối chứng không có hiện tượng này.

Bài C3 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Các giọt đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước trong cốc thấm ra không? Tại sao?

Lời giải:

Không, vì cốc thủy tinh không thể thấm nước

Bài C4 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Các giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?

Lời giải:

Do không khí có chứa hơi nước nên lớp không khí tiếp xúc với mặt ngoài của cốc thí nghiệm bị lạnh xuống và ngưng tụ lại thành những giọt nước.

Bài C5 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 9: Lực đàn hồi

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?

Lời giải:

Theo kết quả nhận xét từ câu 1 đến câu 4 cho ta thấy dự đoán của ta về sự ngưng tụ là quá trình ngược với sự bay hơi là đúng.

Bài C6 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ.

Lời giải:

– Sương (do không khí có chứa hơi nước, đêm xuống nhiệt độ hạ thấp làm hơi nước trong không khí bị lạnh ngưng tụ thành sương).

– Mưa: do những đám mây có chứa hơi nước gặp lạnh ngưng tụ lại thành mưa.

Bài C7 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng lại trên lá cây vào ban đêm

Lời giải:

Về ban đêm nhiệt độ hạ xuống, hơi nước trong không khí quanh lá cây ngưng tụ thành những giọt sương, nhiều giọt sương tụ lại tạo thành những giọt nước.

Bài C8 (trang 84 SGK Vật Lý 6):

Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu đậy nút kín thì không cạn?

Lời giải:

Khi không đậy nút mặt thoáng của rượu thông với không khí bên ngoài nên sự bay hơi tiếp tục xảy ra do đó rượu cạn dần, còn nếu đậy nút kín thì mặt thoáng của rượu không thông với không khí bên ngoài nên sự bay hơi bị ngừng lại do đó rượu không cạn.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)
  • Giải Lý lớp 10 Bài 39 : Độ ẩm của không khí
  • Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang
  • Giải lý lớp 9 Bài 16: Định luật Jun – Lenxo
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân
  • Giải Hóa lớp 8 bài 7: Bài thực hành 2
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

Xem thêm:  Giải Lý lớp 11 Bài 31: Mắt