Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Bài C1 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C2 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C3 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C4 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Lời giải:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (vẫn 100oC).

Bài C5 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Trong cuộc tranh luận giữa Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai?

Xem thêm:  Miêu tả vẻ đẹp của cánh đồng quê – Văn mẫu lớp 7

Lời giải:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đúng, An sai.

Bài C6 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp: 100oC, gần 100oC, thay đổi, không thay đổi, nhiệt độ sôi, bọt khí, mặt thoáng để điền vào chỗ trống trong các câu đây:

– Nước sôi ở nhiệt độ (1) … Nhiệt độ này gọi là (2)… của nước.

– Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…

– Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)… vừa bay hơi trên (5)…

Lời giải:

– (1) 100oC, (2) nhiệt độ sôi

– (3) không thay đổi

– (4) bọt khí, (5) mặt thoáng

Bài C7 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Lời giải:

Người ta chọn nhiệt độ sôi của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia độ vì hơi nước sôi ở một nhiệt độ xác định (100oC) và trong suốt quá trình sôi nước không thay đổi nhiệt độ.

Bài C8 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Tại sao đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Lời giải:

Để đo nhiệt độ của hơi nước người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân vì nó có GHĐ là 130oC > 100oC (nhiệt độ sôi của nước) và không dùng nhiệt kế rượu vì có GHĐ là 50oC < 100oC

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về tình trạng ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của người dân – Văn mẫu lớp 12

Bài C9 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Hình (SGK) vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với những quá trình nào?

Lời giải:

Đoạn AB biểu diễn quá trình tăng nhiệt độ của nước (từ 0oC lên 100oC) và thời gian đun là 10 phút.

Đoạn BC biểu diễn quá trình sôi của nước (nước sôi ở 100oC) và thời gian sôi là: (20 – 10) = 10 phút.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Lý lớp 6 Bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
  • Giải Hóa lớp 10 bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
  • Giải Hóa lớp 9 bài 54: Polime
  • Soạn văn bài Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật
  • Soạn văn bài: Lượm (Tố Hữu)
  • Soạn văn bài: Sống chết mặc bay
  • Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt
  • Giải Hóa lớp 8 bài 43: Pha chế dung dịch