Giải Sinh lớp 8 Bài 1: Bài mở đầu

Giải Sinh lớp 8 Bài 1: Bài mở đầu

Bài 1 (trang 7 sgk Sinh học 8) : Trình bày những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật lớp Thú.

Lời giải:

Những đặc điểm giống và khác nhau giữa người và động vật thuộc lớp Thú là:

• Giống nhau: có lông mao, đẻ con, có tuyến sữa và nuôi con bằng sữa.

• Khác nhau: Người biết chế tạo và sử dụng công cụ lao động vào những mục đích nhất định: có tư duy, tiếng nói và chữ viết.

Bài 2 (trang 7 sgk Sinh học 8) : Hãy cho biết những lợi ích của việc học tập môn ” Cơ thể người và vệ sinh”.

Lời giải:

Môn học giúp ta tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể từ cấp độ tế bào đến cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể, trong mối quan hệ với môi trường cùng với những cơ chế điều hòa các quá trình sống. Từ đó đề ra các biện pháp rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe, giúp ta có hiểu biết khoa học để có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Sinh lớp 11 Bài 20: Cân bằng nội môi
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 46: Trụ não, Tiểu não, Não trung gian
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể
  • Giải Sinh lớp 9 Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến dị
  • Giải Sinh lớp 9 Bài 9: Nguyên phân
  • Soạn văn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
  • Soạn văn bài Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh
  • Soạn văn bài Ôn tập giữa học kì I – Tiết 8

Xem thêm:  Nghị luận xã hội về ý thơ của Tố Hữu. Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn? – Văn mẫu lớp 12