Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Giải Sinh lớp 8 Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể

Bài 1 (trang 44 sgk Sinh học 8) : Máu gồm những thành phần cấu tạo nào ? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

Lời giải:

Máu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

Huyết tương duy trì máu ở trang thái lỏng để lưu thong dễ dàng trong mạch ; vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải.

Hồng cầu vậ chuyển O2 và CO2

Bài 2 (trang 44 sgk Sinh học 8) : Có thể thấy môi trường trong ở những cơ quan, bộ phận nào của cơ thể ?

Lời giải:

Có thể thấy môi trường ở tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể. Môi trường trong luôn lưu chuyển và bao quanh mọi tế bào.

Bài 3 (trang 44 sgk Sinh học 8) : Môi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ như thế nào ?

Lời giải:

Môi trường trong gồm máu, nước mô và bạch huyết :

– Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô.

– Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết

– Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Sinh lớp 8 Bài 31: Trao đổi chất
  • Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 37: Tảo
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 9: Cấu tạo và tính chất của cơ
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 51: Cơ quan phân tích thính giác
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân
  • Giải Sinh lớp 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
  • Giải Sinh lớp 7 Bài 11: Sán lá gan

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 1: Bài mở đầu