Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Bài 1 (trang 50 sgk Sinh học 8) : Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào ?

Lời giải:

Trong quá trình đông máu ,các tiểu cầu đóng vai trò :

– Bám vào vết rách và bám vào nhau để tạo thành nút tiểu cầu bịt tạm thời vết rách.

– Giải phóng chất giúp hình thành búi tơ máu.

Có thể bạn quan tâm?

  • Bình luận câu cổ ngữ: Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn … – Văn mẫu lớp 9
  • Nghị luận xã hội về câu cổ ngữ: Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều – Văn mẫu lớp 12
  • Giải Lý lớp 8 Bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
  • Giải Lý lớp 10 Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
  • Soạn văn bài Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
  • Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Nhân bất học bất tri lý – Văn mẫu lớp 12
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết