Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Bài 1 (trang 13 sgk Sinh học 8) :

Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào

Lời giải:

Đáp án :

1. c;

2. a;

3. b;

4. e;

5. d

Bài 2 (trang 13 sgk Sinh học 8) :Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.

Lời giải:

Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cugn cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 8 bài Ôn tập chương 4 phần Hình học
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 7: Bộ xương
  • Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 32: Chuyển hóa
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp
  • Giải Sinh lớp 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 58: Tuyến sinh dục