Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Giải Sinh lớp 8 Bài 5: Thực hành: Quan sát tế bào và mô

Bài 1 (trang 19 sgk Sinh học 8) : Ghi chú vào hình:

Lời giải:

Đáp án : 1. sợi nhánh ; 2. thân nơron ; 3. sợi trục ; 4. các tế bào thần kinh đệm.

Bài 2 (trang 19 sgk Sinh học 8) : Các thành phần của tế bào và chức năng của chúng ?

Lời giải:

Các bộ phận Các bào quan Chức năng
Màng sinh chất   Giúp tế bào thực hiện trao đổi chất
Chất tế bào

– Lưới nội chất

 

– Ribôxôm

 

– Ti thể

 

– Bộ máy Gôngi

 

– Trung thể

 

Thực hiện các hoạt động sống của tế bào

 

– Vận chuyển các chất trong tế bào

 

– Nơi tổng hợp prôtêin

 

– Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng

 

– Thu nhận, tích trữ, phân phối sản phẩm

 

– Tham gia quá trình phân chia tế bào

 

Nhân

– Nhiễm sắc thể

 

– Nhân con

 

Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào

 

– Là cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin , có vai trò quan trọng trong di truyền

 

– Chứa rARN (một loại axitribônuclêic) cấu tạo nên ribôxôm

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Sinh lớp 8 Bài 3: Tế bào
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 35: Ôn tập học kì 1
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 32: Chuyển hóa
  • Giải Sinh lớp 9 Bài 61: Luật bảo vệ môi trường
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 21: Hoạt động hô hấp
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 7: Bộ xương
  • Nghị luận xã hội về câu nói: Kẻ biết người là người khôn, kẻ biết mình là người sáng – Văn mẫu lớp 12
  • Giải Lý lớp 10 Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân