Giải Sinh lớp 8 Bài 6: Phản xạ

Giải Sinh lớp 8 Bài 6: Phản xạ

Bài 1 (trang 23 sgk Sinh học 8) : Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ của phản xạ

Lời giải:

*Khái niệm: Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh gọi là phản xạ.

*Ví dụ : Khi chân ta dẫm phải hòn than, chân vội nhấc lên là một phản xạ. Con chuột đang đi, bỗng nhìn thấy con mèo, liền chạy trốn cũng là một phản xạ…

Bài 2 (trang 23 sgk Sinh học 8) : Từ một ví dụ cụ thể đã nêu, hãy phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ đó

Lời giải:

Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ : Nếu ta dẫm phải hòn than thì cơ quan thụ cảm ở đó nhận được một cảm giác rất nóng, liền xuất hiện một xung thần kinh hướng tâm về trung ương thần kinh. Rồi từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm truyền tới (cơ quan phản ứng).

Kết quả của sự phản ứng được thông báo ngược về trung ương theo dây hướng tâm, nếu phản ứng chưa chính xác thì phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng. Nhờ vậy mà cơ thể có thể phản ứng chính xác đối với kích thích.

Có thể bạn quan tâm?

  • Soạn văn bài Tập đọc: Dù sao trái đất vẫn quay
  • Soạn văn bài Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn
  • Thuyết minh về quần thể di tích cố đô Huế – Văn mẫu lớp 12
  • Soạn văn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt
  • Soạn văn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
  • Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
  • Phân tích tác phẩm Thuốc (Lỗ Tấn) – Văn mẫu lớp 12
  • Soạn văn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 66: Ôn tập tổng kết