Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Bài 1 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a, b, c…) với số (1, 2, 3…) sao cho phù hợp.

Giải Sinh lớp 8 Bài 8: Cấu tạo và tính chất của xương

Lời giải:

Đáp án : 1.b ; 2.g ; 3.d ; 4.e ; 5.a

Bài 2 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Lời giải:

Xương được cấu tạo bằng chất hữu cơ và chất vô cơ, chất hữu cơ đảm bảo tính đàn hồi của xương, chất vô cơ (canxi và phôtpho) đảm bảo độ cứng rắn của xương.

Bài 3 (trang 31 sgk Sinh học 8) : Hãy giả thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở.

Lời giải:

Khi hầm xương bò, lợn … chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy, nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao nên bở).

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch
  • Giải Hóa lớp 8 bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
  • Giải Sinh lớp 6 Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học
  • Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton
  • Giải Lý lớp 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?
  • Giải Sinh lớp 8 Bài 15: Đông máu và nguyên tắc truyền máu

Xem thêm:  Giải Sinh lớp 8 Bài 52: Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện