Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Bài 3: Viết số:

Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5                    giai toan lop 2 bai cac so 12345 1 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Hình a                                                       Hình c

giai toan lop 2 bai cac so 12345 2 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5                     giai toan lop 2 bai cac so 12345 3 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Hình b                                                        Hình d

Bài giải:

Hình a viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình b viết số 3 trước rồi viết số 1 sau.

Hình c viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình d viết số 4 trước rồi viết số 1 sau.

Bài 4: Nối (theo mẫu):

giai toan lop 2 bai cac so 12345 4 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5 

Hình a

 giai toan lop 2 bai cac so 12345 5 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5   

Hình b

  giai toan lop 2 bai cac so 12345 6 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Hình c

 giai toan lop 2 bai cac so 12345 7 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5   

Hình d

 

   giai toan lop 2 bai cac so 12345 8 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5

Hình đ

giai toan lop 2 bai cac so 12345 9 - Giải Toán lớp 1 bài Các số 1,2,3,4,5     

Bài giải:

Hình a nối với số 1

HÌnh b nối với số 3

Hình c nối với số 4

Hình d nối với số 2

Hình đ nối với số 5.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập các số đến 100
  • Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện
  • Giải Toán lớp 3 bài Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông
  • Giải Toán lớp 1 bài Bé hơn. Dấu bé hơn
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần tư
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần năm

Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Số 0 trong phép trừ