Giải Toán lớp 2 bài 100 trừ đi một số

Giải Toán lớp 2 bài 100 trừ đi một số

Bài 1. Tính:

Giải Toán lớp 2 bài 100 trừ đi một số

Bài giải

giai toan lop 2 bai 100 tru di mot so 1 - Giải Toán lớp 2 bài 100 trừ đi một số

Bài 2. Tính nhẩm:

100 – 20 =

100 – 70 =

100 – 40 =

100 – 10 = 

Bài giải

100 – 20 = 80

100 – 70 = 30

100 – 40 = 60

100 – 10 = 90

Bài 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

Bài giải

Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là

100 – 24 = 76 ( hộp sữa )

Đáp số: 76 hộp sữa.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 100 trang 176
  • Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100
  • Giải Toán lớp 1 bài Hai mươi, hai chục
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Tìm số bị trừ
  • Giải Toán lớp 4 Ki-lô-mét vuông
  • Giải Toán lớp 3 bài Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
  • Giải Toán lớp 2 bài Số tròn chục trừ đi một số

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 4