Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8

Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8

Bài 1. Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =                8 + 6 =                      7 + 7 =

    5 + 9 =                6 + 8 =                      14 – 7 =

b) 14 – 9 =               14 – 8 =                      14 – 4 =

    14 – 5 =               14 – 6 =                      14 – 10 =

c) 14 – 4 – 2 =           14 – 4 – 5 =                 14 – 4 – 1 =

    14 – 6 =                14 – 9 =                      14 – 5 = 

Bài giải

a) 9 + 5 = 14               8 + 6 = 14                     7 + 7 = 14

    5 + 9 = 14               6 + 8 = 14                     14 – 7 = 7

b) 14 – 9 = 5              14 – 8 = 6                     14 – 4 = 10

    14 – 5 = 9              14 – 6 = 8                     14 – 10 = 4

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 26 + 4 ; 36 + 24

c) 14 – 4 – 2 = 8          14 – 4 – 5 = 5                14 – 4 – 1 = 9

    14 – 6 = 8               14 – 9 = 5                     14 – 5 = 9

Bài 2. Tính:

Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8

Bài giải

giai toan lop 2 bai 14 tru di mot so 14 8 1 - Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 - 8

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;               c) 14 và 7;                 c) 12 và 9.

Bài giải

giai toan lop 2 bai 14 tru di mot so 14 8 2 - Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 - 8

Bài 4. Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện?

Bài giải

Số quạt điện cửa hàng đó còn lại là:

14 – 6 = 8 ( quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài 6 cộng với một số: 6 + 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 11 trừ đi một số: 11 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 13 trừ đi một số: 13 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 8 cộng với một số: 8 + 5
  • Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 172
  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 54
  • Giải Toán lớp 3 bài Bảng nhân 9