Giải Toán lớp 2 bài Đường thẳng

Giải Toán lớp 2 bài Đường thẳng

Bài 1. Vẽ các đoạn thẳng như hình dưới đây. Dùng thước thẳng và bút kéo dài các đoạn thẳng về hai phía để được đường thẳng, rồi ghi tên các đường thẳng đó:

Giải Toán lớp 2 bài Đường thẳng

Bài giải

giai toan lop 2 bai duong thang - Giải Toán lớp 2 bài Đường thẳng

Bài 2. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ):

giai toan lop 2 bai duong thang 1 - Giải Toán lớp 2 bài Đường thẳng

Bài giải

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng.

   Ba điểm O, P, Q thẳng hàng.

b) Ba điểm B, O, D thẳng hàng

    Ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Hình chữ nhật – Hình tứ giác
  • Giải Toán lớp 6 bài Ôn tập chương 2
  • Giải Toán lớp 1 bài Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
  • Giải Toán lớp 6 bài 2: Ba điểm thẳng hàng
  • Giải Toán lớp 1 bài Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
  • Giải Toán lớp 3 bài Hình vuông
  • Giải Toán lớp 1 bài Mười ba, mười bốn, mười lăm
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần ba

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 36 + 15