Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Bài 1.

 Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

Bài giải

Số bút chì có trong hộp là:

6 + 2 = 8 ( bút chì )

Đáp số: 8 bút chì.

Bài 2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

An có: 11 bưu ảnh

Bình nhiều hơn An : 3 bưu ảnh

Bình có: … bưu ảnh?

Bài giải

Số bưu ảnh Bình có là:

11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

Đáp số: 14 bưu ảnh.

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

giai toan lop 2 luyen tap trang 25 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 25 SGK Toán lớp 2

Bài giải

Số người của đội 2 là:

15 + 2 = 17 (người )

Đáp số: 17 người.

Bài 4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) Vẽ đoạn thẳng CD.

Bài giải

Độ dài của đoạn thẳng CD là:

10 + 2 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm

b. Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 129 Phần 1
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập trang 121
  • Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
  • Giải Toán lớp 1 bài Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
  • Giải Toán lớp 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  • Giải Toán lớp 3 bài: Ôn tập các bảng chia

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài 49 + 25