Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài 1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài giải

a) Hình tam giác                   b) Hình tứ giác              c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông                      c) Hình chữ nhật            g) Hình vuông.

Bài 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Bài giải

a) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

giai toan lop 2 bai on tap ve hinh hoc 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

b) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ơ vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

giai toan lop 2 bai on tap ve hinh hoc 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài 3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

giai toan lop 2 bai on tap ve hinh hoc 3 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học

Bài giải

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Hình chữ nhật – Hình tứ giác
  • Giải Toán lớp 2 bài Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 8 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về hình học trang 176
  • Giải Toán lớp 8 Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
  • Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên
  • Giải Toán lớp 1 bài Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
  • Giải Hóa lớp 8 bài 9: Công thức hóa học

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2