Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài 1. Tính nhẩm:

12 – 6 =                6 + 6 =                   17 – 9 =                   5 + 7 =

9 + 9 =                 13 – 5 =                  8 + 8 =                    13 – 8 =

14 – 7 =                8 + 7 =                   11 – 8 =                   2 + 9 = 

17 – 8 =                16 – 8 =                   4 + 7 =                   12 – 6 =

Bài giải

12 – 6 = 6                        6 + 6 = 12                       17 – 9 = 8                       

9 + 9 = 18                      13 – 5 = 8                          8 + 8 = 16                       

14 – 7 = 7                       8 + 7 = 15                        11 – 8 = 3                      

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 98 SGK Toán lớp 2

17 – 8 = 9                       16 – 8 = 8                           4 + 7 = 11                      

5 + 7 = 12

13 – 8 = 5

2 + 9 = 11

12 – 6 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;                         56 + 44;                             82 – 48

b) 90 – 32;                          71 – 25;                              100 – 7.

Bài giải

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài 3. Số?

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 83 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

     17 – 9 =                                            15 – 6 = 

c) 16 – 9 =                                          d) 14 – 8 =

    16 – 6 – 3 =                                         14 – 4 – 4 =

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 83 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83

Bài giải

        17 – 9 = 8                                             15 – 6 = 5

    c) 16 – 9 = 7                                         d) 14 – 8 = 6

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2

        16 – 6 – 3 = 7                                        14 – 4 – 4 = 6

Bài 4. Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Số lít nước thùng bé đựng được là:

60 – 22 – 38 (l)

Đáp số: 38 l nước

Bài 5. Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

Bài giải

Chắng hạn: 3 + 0 = 3; 27 + 0 = 27.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép trừ dạng 17-3
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng dạng 14+3
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng trong phạm vi 10