Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Bài 1. Tính nhẩm:

a)

5 + 9 =                     8 + 6 =                   3 + 9 =                   2 + 9 =

9 + 5 =                     6 + 8 =                   3 + 8 =                   4 + 8 =

b)

14 – 7 =                  12 – 6 =                  14 – 5 =                  15 – 9 =

16 – 8 =                  18 – 9 =                  17 – 8 =                  13 – 7 =

Bài giải

a)

5 + 9 = 14            8 + 6 = 14             3 + 9 = 12          2 + 9 = 11

9 + 5 = 14            6 + 8 = 14             3 + 8 = 11          4 + 8 = 12

b)

14 – 7 = 7             12 – 6 = 6              14 – 5 = 9            15 – 9 = 6

16 – 8 = 8             18 – 9 = 9              17 – 8 = 9            13 – 7 = 6

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 36 + 36;               100 – 75;                  48 + 48

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 29 SGK Toán lớp 2

b) 100 – 2;                 45 + 45;                  83 + 17.

Bài giải

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84

Bài 3. TÌm x:

a) x + 16 = 20;               b) x – 28 = 14;                c) 35 – x = 15.

Bài giải

a) x + 16 = 20;                      b) x – 28 = 14;                         

    x          = 20 – 16                    x         = 14 + 28  

    x          = 4                             x          = 42  

c) 35 – x = 15.

           x = 35 – 15

           x = 20

Bài 4. Anh cân nặng 50 kg, em nhẹ hơn anh 16kg. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

Cân nặng của em là:

50 – 16 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru tiep theo trang 84 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 84      

Số hình tứ giác trong hình vẽ là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài giải

Khoanh vào chữ D.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 64 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 102 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10
  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82
  • Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171
  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 83
  • Giải Toán lớp 2 bài Phép nhân

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Bảng nhân 3