Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Bài 1. Tính nhẩm:

9 + 7 =                 8 + 4 =                   6 + 5 =                     2 + 9 =

7 + 9 =                 4 + 8 =                   5 + 6 =                     9 + 2 =

16 – 9 =                12 – 8 =                  11 – 6 =                    11 – 2 =

16 – 7 =                12 – 4 =                  11 – 5 =                    11 – 9 =

Bài giải

9 + 7 = 16                8 + 4 = 12                   6 + 5 = 11                     

7 + 9 = 16                4 + 8 = 12                   5 + 6 = 11                    

16 – 9 = 7                12 – 8 = 4                     11 – 6 = 5                      

16 – 7 = 9                12 – 4 = 8                     11 – 5 = 6                     

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 159 SGK Toán lớp 2

2 + 9 = 11

9 + 2 = 11

11 – 2 = 9

11 – 9 = 2

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 42;                         47 + 35;                      36 + 64

b) 81 – 27;                          63 – 18;                       100 – 42.

Bài giải

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

Bài 3. Số?

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

    9 + 8 =                                           7 + 8 =

c) 9 + 6 =                                        d) 6 + 5 =

   9 + 1 + 5 =                                       6 + 4 + 1 =

Bài giải

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 82 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 82

    9 + 8 = 17                                          7 + 8 = 15

c) 9 + 6 = 15                                       d) 6 + 5 = 11

   9 + 1 + 5 = 15                                      6 + 4 + 1 = 11

Bài 4. Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây lớp 2B trồng được là

Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 164 SGK Toán lớp 2

48 + 12 = 60 ( cây )

Đáp số: 60 cây.

Bài 5. Số?

a) 72 + … = 72;                      b) 85 – … = 85.

Bài giải

a) 72 + 0 = 72;                      b) 85 – 0 = 85.

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép nhân và phép chia
  • Giải Toán lớp 2 bài 11 trừ đi một số: 11 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 12 trừ đi một số: 12 – 8
  • Giải Toán lớp 2 bài 13 trừ đi một số: 13 – 5
  • Giải Toán lớp 2 bài 14 trừ đi một số: 14 – 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Phép trừ trong phạm vi 8
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 9
  • Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 8