Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ

Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ

Bài 1. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh?

Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ

Bài giải

Tranh 1: An đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ B.

Tranh 2: An thức dậy lúc 6 giờ sáng ứng với đồng hồ A.

Tranh 3: Buổi tối An xem phim lúc 20 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 4: 17 giờ An đá bóng ứng với đồng hồ C.

Bài 2. Câu nào đúng? Câu nào sai?

giai toan lop 2 bai thuc hanh xem dong ho 1 - Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ

Bài giải

Tranh 1: Câu b đúng, câu a sai.

Tranh 2: Câu d đúng, câu c sai.

Tranh 3: Câu e đúng, câu g sai.

Bài 3. Quay kim trên mặt đồng hồ để chỉ giờ:

8 giờ;                  11 giờ;                 14 giờ;                

18 giờ;                23 giờ.

Bài giải

– Đồng hồ chỉ 8 giờ: Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 12.

– Đồng hồ chỉ 11 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

– Đồng hồ chỉ 14 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12  

– Đồng hồ chỉ 18 giờ: Kim ngắn chỉ số 6, kim dài chỉ số 12  

– Đồng hồ chỉ 23 giờ: Kim ngắn chỉ số 11, kim dài chỉ số 12  

Có thể bạn quan tâm?

  • Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 179
  • Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 81 SGK Toán lớp 2
  • Giải Toán lớp 2 bài Ngày, giờ
  • Giải Toán lớp 2 bài Một phần hai
  • Giải Toán lớp 1 bài Số 10
  • Giải Toán lớp 5 Thể tích của một hình
  • Giải Toán lớp 12 Bài 4 : Phương trình bậc hai với hệ số thực
  • Giải Toán lớp 5 Ôn tập về phân số (tiếp theo)

Xem thêm:  Soạn văn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt